google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลการวิจัยชี้ปั่นจักรยาน Cyber Cycle ป้องกัน อัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ 23%

ผลการวิจัยชี้ปั่นจักรยาน Cyber Cycle ป้องกัน อัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ 23% ผู้สูงอายุทดลองปั่นจักรยาน CyberCycle อัตราการเกิดอัลไซเมอร์ลดลง 23% ในการพัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายแบบเดิม CyberCycle แสดงให้เห็นว่าผู็สูงอายุ สามารถชะลอการเกิดของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมได้ดีกว่าการออกกำลังกายแบบเดิมๆ ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอารมณ์ดีขึ้น อ่อนเยาว์ และเป็นอิสระ แถมยังสนุกมากอีกด้วย!

คุณค่าที่ได้จากการปั่น จักรยานเอนปั่น CyberCycle ระบบดิจิตอล ให้ทุกท่าได้สัมผัสการออกกำลังกาย เเละคุณค่า 4 มิติของการดูแลสุขภาพของคุณอย่างครบถ้วน

ไม่ใช่แค่จักรยานเอาปั่นอยู่กับที่แต่เป็นโปรแกรมเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์จาก จักรยานเอนปั่นอยู่กับที่ CyberCycle

  • เสริมสร้างระบบหลอดเลือด หัวใจให้แข็งแรง
  • บริหารกล้ามเนื้อ เเละข้อต่อช่วงล่าง
  • กระตุ้นการทำงานของสมอง ชะลอความเสื่อม เเละฟื้นฟูความจำ

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!