google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ฟินแลนด์จัดตั้งศูนย์ให้บริการสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

ฟินแลนด์จัดตั้งศูนย์ให้บริการสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

ฟินแลนด์จัดตั้งศูนย์ให้บริการสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่ฟินแลนด์ จะแตกต่างจากที่อื่นๆ ที่นี่มีครูฝึกที่ร้องเพลงคลอไปด้วย เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้มาใช้บริการ ทำให้เป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกอยากไปออกกำลังกายมากขึ้น โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเข้าใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย การเข้าใช้ศูนย์ออกกำลังกายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ให้บริกรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีความรู้สึกว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมาก และทำให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และยังรู้สึกว่าเป็นเรืองที่ง่าย ผู้สูงอายุจะได้คูปองที่ให้ใช้บริการฟรี โดยเครื่องออกกำลังกายถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยมีสายรัดข้อมือที่ถูกลงโปรแกรมการออกกกำลังกายของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เมื่อนำไปแสกนที่หน้าจอเครื่องออกกำลังกายก็จะแสดงข้อมูลให้ทราบว่าต้องออกกำลังกายอะไรบ้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC NEWS ไทย

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!