google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิดการป้องกันการล้มของ HUR

โดย ดร.อาร์โต ฮัวตาลา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการศึกษา(HUR) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกายภาพบำบัด

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!