google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องออกกำลังกาย HUR เหมาะสมเเละปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

HUR เครื่องออกกำลังกาย เทคโนโลยีที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยการฝึกความแข็งเเรงของกล้ามเนื้อ

เครื่องออกกำลังกาย HUR เหมาะสมเเละปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (เฉพาะส่วน) ด้วยระบบการใช้งานที่ง่าย สะดวกเเละได้รับการศึกษาวิจัยจากประเทศ ฟินเเลนด์ ว่าเป็นเครื่องออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เเละรับรองความปลอดภัยขณะใช้งาน

HUR เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหาร ฟื้นฟู เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เเละกระดูก เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดข้อ ด้วยเทคโนโลยี เเรงต้านที่เกิดจากลม ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้เเรงกล้ามเนื้อได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงสามารถลดอัตราความเสี่ยงการบาดเจ็บ ฉีกขาดของกล้ามเนื้อได้ดี

เทคโนโลยีการทำงาน Soft & Safe

          นวัตกรรมใหม่เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ถูกออกแบบด้วย เทคโนโลยี “ระบบแรงต้านที่เกิดจากลม”(Pneumatic Resistance) ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นใช้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด (Natural Transmission) ช่วยลดแรงกระแทก ที่จะไม่เกิดการบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ (Soft) และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เล่น (Safe)

ชุดเครื่องบริหารร่างกาย เพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟู
เพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพ ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย

– ร่างกายส่วนบน

– ร่างกายส่วนกลาง

– ร่างกายส่วนล่าง

– ร่างกายหลายส่วน

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!