google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ HUR Easy Access

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ HUR Easy Access เป็นเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานรถเข็น (วีลแชร์) ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว หรือทางระบบประสาทสัมผัส ให้สามารถฝึกออกกำลังกายได้ง่ายอย่างอิสระด้วยตนเองบนรถเข็น (วีลแชร์) เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยฝึกความแข็งแรงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการ หรือผู้ที่นั่งรถเข็น สามารถฝึกออกกำลังกายและเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก อุปกรณ์นี้สามารถรองรับทั้งผู้ใช้วีลแชร์และผู้ใช้ทั่วไปได้ด้วยการใช้เก้าอี้เสริมทำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งาน

อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีนิวเมติก (แรงต้านที่เกิดจากลม) ให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดการบาดเจ็บ ฉีกขาดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก ให้น้ำหนักแรงต้านที่เหมาะสมจริงกับผู้ใช้แต่ละบุคคล

อุปกรณ์ถูกออกแบบมาเป็นรูปทรงตัว U ให้ผู้ใช้งานรถเข็นสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่าย และสะดวก มีตัวเลือกสำหรับการโหลดน้ำหนักแรงต้านเริ่มต้นที่ศูนย์ ทำให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานที่เริ่มต้นฝึกออกกำลังกาย หรือเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ใช้งานผ่านระบบซอฟต์แวร์ HUR SmartTouch Hi5 ให้ผู้ใช้งานสะดวกในการปรับน้ำหนักแรงต้าน เลือกท่าฝึก ด้วยหน้าจอระบบสัมผัส พร้อมระบบนับและบันทึกข้อมูลการฝึกโดยอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างอิสระ สามารถควบคุมการออกกำลังกายของตัวเองได้ และช่วยลดเวลา หรือช่วยประหยัดพนักงานบริการที่ต้องดูแลได้

มีอุปกรณ์หลากหลายให้เลือกทั้งในเครื่องออกกำลังกายรูปแบบระบบดิจิตอลหน้าจอสัมผัส HUR Hi5 SmartTouch หรือรูปแบบระบบอนาล็อก พร้อมอุปกรณ์บางรุ่นเป็นการทำงานฟังก์ชั่นคู่ คือ หนึ่งเครื่องออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายได้มากกว่า 1 ท่า ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และยังช่วยให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างสะดวก อิสระด้วยตนเอง มีความคล่องตัวในการเข้า – ออกเครื่อง

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!