google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย HUR Leg Extension Leg Curl

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง (กล้ามเนื้อต้นขา เข่า และน่อง)

การใช้เครื่องออกกำลังกาย HUR Leg Extension Leg Curl ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนล่าง

  1. การบริหาร กล้ามเนื้อต้นขา เข่า และน่อง สร้างการทรงตัวในการใช้ชีวิตประจำ
  2. เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยลดโรคเรื้อรังได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง
  3. สร้างกล้ามเนื้อช่วงล่าง ให้มีกำลังที่จะลุกยืนหรือนั่งโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วย

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!