google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

HUR SENSO อุปกรณ์ฝึกความสมดุลของร่างกาย เพื่อการทํางานและการตอบสนองที่ดีขึ้น ของระบบประสาท สมอง และกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการล้ม

เทคโนโลยี HUR Senso เป็นอุปกรณ์ฝึกความสมดุลของร่างกาย เพื่อการทํางานและการตอบสนองที่ดีขึ้น ของระบบประสาท สมอง และกล้ามเนื้อ ช่วยป้องกันการล้ม โดยผลการวิจัยชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกออกกำลังกายกับความสามารถของระบบสมอง การวิเคราะห์ผลเมื่อปี 2559 พบว่าการทำงานแบบ Dual – Tasking เป็นการทำงานด้านระบบประสาทสัมผัส (ความรู้ความเข้าใจ) และการเคลื่อนไหวของร่างกายไปพร้อมกัน ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้ดีกว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาวิจัยในปี 2560 พบว่าการทำงาน 2 รูปแบบพร้อมกันสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกได้

ด้วยการฝึกปฏิกิริยาในการอบสนองครอบคลุมทั้งด้านการมองเห็น การคิด การได้ยิน และการเคลื่อนไหวของ HUR Senso เป็นการช่วยฟื้นฟูการตอบสนอง พร้อมทั้งยังเสริมสร้างระบบกล้ามเนื้อให้แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิ การควบคุมอารมณ์ การแยกแยะ การตัดสินใจ และความจำ ช่วยพัฒนาความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) เช่น การเดิน การวิ่ง การลุกนั่ง  เป็นต้น

อุปกรณ์ใช้งานง่าย และรองรับผู้ใช้งานวีลแชร์ ด้วยโปรแกรมการฝึกในรูปแบบเกมส์ (ExerGame) ที่มีให้เลือก 17 เกมส์ ช่วยให้ผู้ฝึกสนุกสนาน สามารถบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์และแสดงผลพัฒนาการของผู้เล่นได้

การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ระหว่างการออกกำลังกายทางกายภาพและระบบประสาทสัมผัส

ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น : การวิเคราะห์เมตาพบว่าการทำงานแบบ dual-tasking การทำงานด้านระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ช่วยปรับปรุงระบบประสาทสัมผัสได้ดีกว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว

แหล่งที่มา Eggenberger et ที่. 2015

การป้องกันการล้ม : การทำงนของสมอง และการเคลื่อนไหวช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุได้ประมาณ 50% การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทางการแพทย์นี้ อาจเกิดจากการพัฒนาทางด้านเวลาในการตอบสนอง การทรงตัวของการเดิน และการฟื้นตัวของการทรงตัว แต่ไม่ใช่ในด้านความแข็งแรง

แหล่งที่มา Okobu, Schoene & Lord, 2016

ปรับปรุงประสิทธิภาพของร่างกาย : การฝึกระบบประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดิน ลดอัตราการหกล้มได้ถึง 80% และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทสัมผัส สัดส่วนของการหกล้มในผู้สูงอายุที่ลดลงนั้นสัมพันธ์กับผลของการฝึกของระบบประสาทสัมผัส หน้าที่ของระบบประสาทสัมผัสที่ดีสามารถลดความเสี่ยงของการล้มได้

แหล่งที่มาvan het Reve & de Bruin, 2014

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!