google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

HUR Smart Balance เครื่องตรวจวัดและการทดสอบฝึกสมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม

เทคโนโลยี HUR SmartBalance เป็นเครื่องตรวจวัด และการทดสอบฝึกสมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม ซึ่งระบบการทดสอบความสมดุลของร่างกาย ฝึกการทรงตัว และรายงานผลขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ ประเมินความพร้อมของร่างกาย หรือความเสี่ยงการล้ม เพื่อออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม และปลอดภัยโดยอิงจากรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ ทำให้การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเกิดประสิทธิภาพที่ดี เหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งาน โดยยังสามารถใช้ในการออกแบบโปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางระบบประสาท การศัลยกรรมกระดูก และการฟื้นฟูการทรงตัวได้

อุปกรณ์ทดสอบ ประเมินและฝึกการทรงตัวหรือความสมดุลของร่างกาย SmartBalance ใช้งานง่าย และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของ HUR ได้ พร้อมด้วยกราฟฟิกแสดงผลที่ชัดเจน และปุ่มกดขนาดใหญ่ และโปรแกรมในการทดสอบ การรายงานผลที่ครอบคลุม รวมถึงเกมส์ฝึกการทรงตัวที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และดึงดูผู้ใช้งานในการใช้โปรแกรมการฝึกการทรงตัว

มีโปรแกรมการฝึกที่ช่วยปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหว การรักษาเสถียรภาพ และการลดน้ำหนักของผู้ใช้งานผ่านเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกความจำ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว กระตุ้นการทำงานของระบบสมอง โปรแกรมเกมส์ช่วยสร้างความท้าทายในการฝึก เก็บบันทึกคะแนนสูงสุดเพื่อดูงดูดผู้ใช้งานในการบำบัด และฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจในการฝึก ระบบการรายงานผลด้วยภาพที่ชัดเจน พร้อมเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายของตัวเองที่เข้าใจง่าย

การวิเคราะห์และประเมินผล HUR SmartBalance ช่วยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากการล้ม

  • สามารถประเมินสถานะความสมดุลของร่างกายปัจจุบันได้อย่างแม่นยำโดยใช้การทดสอบความเสถียรของ Romberg’s และ Limit’s of Stability Test
  • วิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมรายงานผลด้วยภาพสีกราฟฟิกที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย
  • มีโปรแกรมการฝึกในรูปแบบต่างๆ พร้อมเกมฝึกให้ความสนุกสนาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทรงตัว และการทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และสมองให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานกันเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการหกล้มของผู้สูงอายุ

โปรแกรมการฝึกในรูปแบบต่างๆ ที่มีให้ใน SmartBalance พร้อมเกมฝึกให้ความสุกสนาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทรงตัว และการทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และสมองให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานกันเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจาการล้มของผู้สูงอายุ ช่วยปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการลดน้ำหนักของผู้ใช้ผ่านรูปแบบการฝึกที่เป็นเกม

ในแต่ละเกมส์การฝึก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกความจำ ใช้ความท้าทาย ทักษะ พร้อมเก็บบันทึกคะแนนสูงสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงดูดผู้ใช้ในการฟื้นฟูบำบัดและเพื่อให้มีแรงจูงใจในการฝึก และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แกนกลางลำตัว และกระตุ้นสมอง

การรายงานและนำเสนอผลการทดสอบด้วยภาพกราฟฟิกที่ชัดเจน และรายงานเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้ง่ายด้านความสามารถ ปัญหา จุดอ่อน ความเสี่ยงด้านการทรงตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจน

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!