google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ระบบ HUR SmartTouch ซอฟต์แวร์เพื่อบริหารศูนย์ออกกำลังกาย

ระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ออกกำลังกายได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ระบบ HUR SmartTouch ซอฟต์แวร์เพื่อบริหารศูนย์ออกกำลังกาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถออกกำลังกาย และฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมกับการติดตามผลได้อย่างชาญฉลาด และเป็นอิสระมากขึ้น ระบบ HUR SmartTouch มอบประสบการณ์การฝึกออกกำลังกายแบบองค์รวมสำหรับผู้ใช้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบการดูแลภายในคลินิก โรงยิม ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์ออกกำลังกายได้อย่างอัตโนมัติและสมบูรณ์แบบ

ออกแบบโปรแกรมการฝึกแต่ละบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  • ออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายแต่ละบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • สามารถเก็บข้อมูล หรือติดตามผล และแสดงผลการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของผู้ใช้งาน รวมถึงภาพรวมของการเข้าใช้บริการศูนย์ในรูปแบบต่าง ๆ
  • บริหารจัดการศูนย์ออกกำลังกายศูนย์เดียว หรือกรณีที่มีหลายสาขาได้พร้อมกัน ช่วยให้การบริหารจัดการง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย

ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของผู้ใช้งานได้

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!