google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Question & Answer draft

QUESTION & ANSWER

คำถามที่พบบ่อย


A : 1.ใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม ช่วยให้การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ
      2.น้ำหนักแรงต้านเริ่มต้นใกล้กับศูนย์ และสามารถปรับน้ำหนักแรงต้านเพิ่มขึ้นได้ทีละ 100 กรัม
      3.มีตัวกำหนดช่วงการเคลื่อนไหว ช่วยให้สามารถล็อค/กำหนดช่วงของการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมได้
      4.มีระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ช่วยออกแบบโปรแกรมการฝึกการออกกำลังกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมเก็บข้อมูลและรายงานผล

A : 1.นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายแบบใหม่ ที่ใช้ระบบดิจิตอลในการใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน สามารถปรับน้ำหนักแรง
         ต้านผ่านหน้าจอแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง
      2.การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และด้ามจับที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้เข้า/ออกได้ง่ายพร้อมกับตำแหน่งที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหวออก
          กำลังกาย
      3.ใช้เทคโนโลยีระบบแรงต้านที่เกิดจากลม ช่วยลดแรงกระแทก และการบาดเจ็บ ฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก
      4.น้ำหนักแรงต้านเริ่มต้นใกล้ศูนย์ เลือกปรับน้ำหนักแรงต้านได้ทีละ 100 กรัม ทำให้สามารถเลือกใช้น้ำหนักที่เหมาะสม และปลอดภัยกับ
         ร่างกายแต่ละคน
      5.เหมาะสมกับผู้สูงวัยให้มีความสะดวก ง่ายในการเข้าใช้งานของอุปกรณ์ เบาะนั่งที่แข็งแรงมั่นคง พร้อมมีระบบล็อกตำแหน่งองศาช่วง
         การเคลื่อนไหวของท่าฝึก (Rang of Motion Limited) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นบาดเจ็บ และการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ
      6.อุปกรณ์ไม่ใช้ลูกเหล็กในการถ่วงน้ำหนัก ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

A : การใช้แรงต้านที่มีน้ำหนักคงที่ในช่วงเริ่มต้น และช้าลงในตอนท้าย การทำงานด้วยช่วงการเคลื่อนไหว หรือแนวต้านที่มีความเป็นธรรมชาติ
       จะช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก

A : สามารถรองรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ HUR Easy Access อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ถูกออกแบบมาเพื่อ
       ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานวีลแชร์ ด้วยดีไซด์แบบตัว U ทำให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้า-ออก ได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

A : เป็นการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรงและความของกล้ามเนื้อ ถ้าหากความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อลดน้อยลง
       จะทำให้การทำกิจวัตรประจำวันไม่เป็นไปตามความต้องการ หากในผู้สูงอายุขาดความแข็งแรงในด้านนี้จะทำให้หกล้มได้ง่าย
       เสียสมดุลได้ง่าย เกิดภาวะกระดูกพรุนและกระดูกแตกหักง่ายเมื่อล้ม


ASG SOLUTIONS

ASG มีความเชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์ด้านการคัดสรรอุปกรณ์ออกกำลังกาย การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!