google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Question & Answer draft

QUESTION & ANSWER

คำถามที่พบบ่อย


A : เพราะอุปกรณ์ของ HUR ได้ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟู ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลมมีความปลอดภัย ช่วยให้การเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไร้แรงกระชาก ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ และน้ำหนักแรงต้านที่เริ่มต้นใกล้กับศูนย์ และสามารถปรับน้ำหนักแรงต้านได้แบบละเอียดโดยเพิ่มขึ้นทีละ 100 กรัม ซึ่งต่างจากอุปกรณ์เวทแบบเดิม(ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก)ที่การปรับค่าแรงต้านจะเพิ่มทีละ 2 หรือ 5 กิโลกรัม ทำให้การฝึกความแข็งแรง หรือการพัฒนาเป็นเรื่องที่ยาก หากเลือกน้ำหนักแรงต้านที่ต่ำสุดแล้วแต่อาจจะเป็นน้ำหนักที่มากเกินไปสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟู และด้วยความพิเศษอุปกรณ์ออกกำลังกายของ HUR มีตัวกำหนดช่วงการเคลื่อนไหว (Rang of Motion Limited) ช่วยให้สามารถล็อค/กำหนดช่วงของการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม กับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล โดยอุปกรณ์ HUR ยังมีเทคโนโลยที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ช่วยออกแบบโปรแกรมการฝึกการออกกำลังกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมเก็บข้อมูลและรายงานผล จึงทำให้อุปกรณ์ของ HUR มีความเหมาะสม ปลอดภัย กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ

A : เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ฝึกการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงโดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ของ HUR เป็นนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายแบบใหม่ ที่ใช้ระบบดิจิตอลในการใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน สามารถปรับน้ำหนักแรงต้านผ่านหน้าจอแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง และการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และด้ามจับที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้เข้า/ออกได้ง่ายพร้อมกับตำแหน่งที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกาย ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ และอีกหนึ่งความต่างของอุปกรณ์ออกกำลังกายของ HUR คือเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลมที่น้ำหนักแรงต้านเริ่มต้นใกล้ศูนย์ สามารถปรับน้ำหนักแรงต้านได้ทีละ 100 กรัม โดยอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบเดิม ( ลูกเหล็กในการถ่วงน้ำหนัก ) น้ำหนักแรงต้านจากอุปกรณ์แบบเดิมจะเพิ่มทีละ 2 หรือ 5 กิโลกรัม ทำให้การฝึกความแข็งแรง หรือการพัฒนาเป็นเรื่องที่ยาก หากเลือกน้ำหนักแรงต้านที่ต่ำสุดแล้วแต่อาจจะเป็นน้ำหนักที่มากเกินไปสำหรับผู้สูงอายุ ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุได้ง่าย

A : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การออกกำลังกายมีความปลอดภัย ด้วยการเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักที่เคงที่ในช่วงเริ่มต้นและช้าลงในตอนท้าย ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ และข้อต่อ

A : อุปกรณ์ออกกำลังกายของ HUR ถูกออกมาให้รองรับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ ( HUR Easy Access ) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของผู้ใช้งานวีลแชร์ ด้วย ไซด์แบบตัว U ทำให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้า-ออก ได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

A : เพราะเมื่ออายุที่มากขึ้นร่างกายของคนเราเสื่อมลงตามอายุ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายย่อมมีความเสื่อม ทำให้สมรรถนะของร่างกายลดถอยลง ดังนั้นการการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน จึงเป็นการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ เพื่อคงสภาพความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อไว้ไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อเสื่อม ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ASG มีความเชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์ด้านการคัดสรรอุปกรณ์ออกกำลังกาย การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!