google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการ ร่วมกับพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ในงานRamathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3

เมื่อวันที่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการ  ในงานRamathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3 จัดโดยพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค

รามาฯ ผนึก พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญระหว่างธุรกิจค้าปลีกและองค์กรภาครัฐที่ให้บริการด้านการแพทย์ เปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล ด้วยแนวคิด “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่ศรีนครินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยเฟสแรก นำร่องกับ 14  คลินิก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ใหม่ศูนย์การค้าฯ ใส่ใจการใช้ชีวิต กินดี อยู่ดี สุขภาพดี Living in Harmony

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในเครือเอ็ม บี เค “หมอเจี๊ยบ” แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ แขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าในศูนย์การค้าฯ และลูกค้าที่มาใช้บริการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวคิดในการจัดตั้ง Ramathibodi Health Space @Paradise Park เป็นคอนเซปต์ที่สำคัญที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่าในอนาคต การให้บริการทางการแพทย์จะเกิดการ Decentralized เป็นการกระจายอำนาจ คล้ายกับธนาคารที่ Decentralized ไปมีสาขาย่อยต่าง ๆ ตามศูนย์การค้า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนต้องไปใช้บริการที่สาขาใหญ่ เพื่อลดความแออัดรอคิวเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงนำแนวคิดนี้มาปรับใช้เป็น Decentralized Medicine ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ศูนย์การค้าใหญ่ๆ อย่างเช่น ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามายังโรงพยาบาลรามาธิบดีที่พญาไท ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายทั้งการรับบริการยังสถานบริการสาธารณสุขและการซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าไปพร้อม ๆ กัน

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า รูปแบบการให้บริการภายใต้คอนเซปต์ “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” โดยให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกแบบบูรณาการในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งการให้บริการตรวจภายใน Ramathibodi Health Space @Paradise Park บนพื้นที่ขนาด 1,818 ตารางเมตร แบ่งโซนให้บริการ 14  คลินิก ได้แก่ คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิกควบคุมน้ำหนัก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรม คลินิกระงับปวด คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น คลินิกกุมารเวช คลินิกนรีเวช คลินิกฝากครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์ทางเลือก

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Ramathibodi Health Space@Paradise Park อีกหนึ่งความสำเร็จที่ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจำนวนมากในย่านศรีนครินทร์ และพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพและการบริการการแพทย์ที่ครบวงจร มาตรฐานเดียวกับในโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง สะดวก รวดเร็ว ทั้งทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ

นอกจากนี้ในงาน ทาง ASG ได้มีส่วนร่วมนำเสนอกิจกรรมในการให้บริการตรวจวัด ประเมิณ และวิเคราะห์การทรงตัว เพื่อป้องการหกล้ม ด้วยเครื่อง HUR SmartBalance พร้อมทั้งโซลูชั่นการฝึกความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนฺด์ ได้รับการออกแบบทคโนโลยีตามผลวิจัย ว่ามีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องฟื้นฟู เพื่อบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ประกอบด้วย HUR Abdomen / Back เครื่องฝึกและบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลัง  HUR 5X Multifunction เครื่องฝึกและบริหารกล้ามเนื้อที่ครอบคลุมกล้ามเนื้อหน้าอก หลัง แขน ไหล่ ตันขา หัวเข่า สะโพกและหน่อง HUR Push Up / Pull Down Accessible-Analog เครื่องฝึกและบริหารกล้ามเนื้อไหล่ หน้าอก แขนและหลัง รองรับผู้ใช้วีลแชร์และผู้ใช้งานทั่วไป

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นนำในการตรวจวัด และการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยสร้างความสมดุลย์ในการทรงตัว ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ แข็งแรง และยืนยาวมากขึ้น

แหล่งที่มา : https://paradisepark.co.th/blog_detail.phpb=260&utm_medium=t1&utm_source=facebook&utm_campaign=pdp_lifestyle_ramaopening_dec23&fbclid=IwAR32wZbPyYtHjpWSV6zaOiClTLG7ByIolJwMq86vzRvqoOnckzrBB9KI63o

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!