google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ The Parents วางใจใช้บริการ

รายการ สร้างสรรค์ธุรกิจ กับ BCG ได้สัมภาษณ์ The Parents นพ.นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีเอ็ม เนิรืสซิ่งแคร์ จำกัด ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นวิทยาการใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

ที่มา : YouTube Knowledge Box @OKMDTV สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) — สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) — OKMD

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!