google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ HUR

ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ด้วยเทคโนโลยี “ระบบแรงต้านจากลม” ให้แรงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ จากประเทศฟินแลนด์

ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ด้วยเทคโนโลยี “ระบบแรงต้านจากลม” ให้แรงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ จากประเทศฟินแลนด์

previous arrow
next arrow

เทคโนโลยีการทำงาน Soft & Safe

          นวัตกรรมใหม่เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ถูกออกแบบด้วย เทคโนโลยี “ระบบแรงต้านที่เกิดจากลม”(Pneumatic Resistance) ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นใช้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด (Natural Transmission) ช่วยลดแรงกระแทก ที่จะไม่เกิดการบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ (Soft) และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เล่น (Safe)

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy
ชุดเครื่องบริหารร่างกาย เพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟู
เพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพ ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy
ชุดเครื่องบริหารร่างกาย เพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟู
เพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพ ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
previous arrow
next arrow

นวัตกรรมสุขภาพรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี “แรงต้านที่เกิดจากลม”
เหมาะสำหรับดูแลการเคลื่อนไหวของร่างกาย ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง เพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ชุดเครื่องบริหารร่างกายส่วนบน

ชุดเครื่องบริหารร่างกายส่วนกลาง

ชุดเครื่องบริหารร่างกายส่วนล่าง

ชุดเครื่องบริหารร่างกายแบบมัลติฟังก์ชั่น

ชุดเครื่องบริหารร่างกาย (ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง) Pulley

เครื่องฝึกออกกำลังกายที่สามารถฝึกได้หลากหลายท่า ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย รองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกความสามารถ อาทิ ผู้ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ, ผู้สูงอายุ, นักกีฬา, ผู้ใช้วีลแชร์ (รถเข็น), ผู้ป่วยพักฟื้น ฯลฯ โดยจะได้รับประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของเครื่อง และได้รับความปลอดภัยจากเทคโนโลยีระบบแรงต้านจากลม และง่าย สะดวกกับการควบคุมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมรายงานผลการฝึกออกกำลังกาย

ชุดเครื่องบริหารร่างกายแบบ Pulley

ชุดเครื่องบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้รถเข็น (วีลแชร์)

Smart Touch

เครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะ สั่งการด้วยระบบดิจิตอลหน้าจอแบบทัชสกรีนทำให้ง่ายต่อการควบคุมการทำงาน
การปรับที่นั่ง ปรับน้ำหนัก ผู้เล่นสามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติ การใช้งานแต่ละครั้งง่ายเพียง ใช่สายรัดข้อมือ (RFID)
อุปกรณ์เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล ในการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์

Free Trainer

โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง แต่เปรียบเสมือนมี Trainer ส่วนตัวมาดูแล เป็นการฝึก ยืดกล้ามเนื้อด้วยท่าที่เหมาะสม และปลอดภัย
ก่อน – หลังการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุล ช่วยคลายกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บหลังการออกกำลังกาย

สร้างความสะดวก และง่ายในการใช้งาน

นอกจากความปลอดภัย และการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ ได้ครบทุกส่วนของร่างกาย เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาจาก ASG Wellness
ยังสร้างความสะดวก ง่าย และปลอดภัย ในการใช้งานสำหรับผู้สูงวัยมาแล้วทั่วโลกอีกด้วย

error: Content is protected !!