google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Pulley

hur pulley

การฝึกออกกำลังกายที่หลากหลายท่าในเครื่องเดียว ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
ช่วยฝึกความแข็งแรง และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยและทุกความสามารถ

hur pulley

การฝึกออกกำลังกายที่หลากหลายท่าในเครื่องเดียว ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
ช่วยฝึกความแข็งแรง และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยและทุกความสามารถ

previous arrow
next arrow

HUR Pulley

          ใช้เทคโนโลยีระบบนิวเมติก ทำให้แรงการเคลื่อนไหวขณะฝึกออกกำลังกายเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทก การบาดเจ็บหรือฉีกขาดและอักเสบของกล้ามเนื้อ จึงเป็นเครื่องฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกความสามารถ ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ของการฝึกออกกำลังกายที่ไม่เหมือนใคร

Slide 1
เครื่องออกกำลังกาย Pulley เคลื่อนไหวได้หลากหลายท่าในเครื่องเดียว
ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
เครื่องฝึกออกกำลังกายที่สามารถฝึกได้หลากหลายท่า ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย รองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกความสามารถ อาทิ ผู้ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ, ผู้สูงอายุ, นักกีฬา, ผู้ใช้วีลแชร์ (รถเข็น), ผู้ป่วยพักฟื้น ฯลฯ โดยจะได้รับประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของเครื่อง และได้รับความปลอดภัยจากเทคโนโลยีระบบแรงต้านจากลม และง่าย สะดวกกับการควบคุมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมรายงานผลการฝึกออกกำลังกาย
Slide 1
Soft & Safe
นวัตกรรมใหม่เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ถูกออกแบบด้วย เทคโนโลยี “ระบบแรงต้านที่เกิดจากลม”(Pneumatic Resistance) ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นใช้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด (Natural Transmission) ช่วยลดแรงกระแทก ที่จะไม่เกิดการบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ (Soft) และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เล่น (Safe)

การฝึกออกกำลังกายที่หลากหลายท่า ให้เลือกมากกว่า 20 ท่า ในเครื่องเดียว

ชุดเครื่องบริหารร่างกายแบบ Pulley

error: Content is protected !!