google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เปิดตัวนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

เปิดตัวนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ด้วยการนำเครื่องออกกำลังกายเข้ามาใช้จากประเทศฟินแลนด์ มีการต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถช่วยชะลอความแก่ให้ได้ผลดีเยี่ยม

ไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียว มีการนำเอาเทคโนโลยีระบบดิจิตัลเข้ามาร่วมด้วยเพื่อช่วยในการเก็บ หรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ว่าแต่ละคนเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหน ต้องใช้น้ำหนักกี่กิโลกรัม

ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่แตกต่างจากการออกกำลังกายที่อื่น เนื่องจากเครื่องออกกำลังกายนี้เป็นเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดจากฟินแลนด์ เป็นนวัตกรรมในการชะลอความแก่ที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด โดยอาศัยการออกกำลังกายที่มีหน้าจอช่วยควบคุมร่างกายทุกระบบทั้งหัวใจ ความดัน และการสร้างความสมดุลของร่างกาย มีการเก็บสถิติ บันทึกตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อยๆจนร่างกายมีการพัฒนาขึ้น ถือเป็นเทคโนโลยีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ประสบผลสำเร็จในหลายประเทศ

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!