google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ศูนย์ออกกำลังกาย ASG Wellness & Innovation

ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ASG Innovation Center For Active Living

           ASG Show Case ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ จากหลากหลายประเทศ ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเซีย เพื่อนำมาจัดแสดงให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ ได้มาเรียนรู้และทดองใช้งานทั้งที่เป็นแบบ Indoor และ Outdoor ซึ่งมีหลากหลายประเภทอุปกรณ์ ดังนี้

– อุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกส่วนบน ส่วนกลางลำตัว และส่วนล่าง)
– อุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารหัวใจและหลอดเลือด Cardio (จักรยานนั่งเอนปั่น / ยืนปั่น และอุปกรณ์ลู่วิ่ง หรือเดินวงรี)
– อุปกรณ์ตรวจวัดประเมินร่างกายต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ตรวจวัด วิเคราะห์และฝึกสมรรถนะการทรงตัว

ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านความรู้ สินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ HUR ซึ่งเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Authorized Sole Disrtibutor จากเจ้าของผลิตภัณฑ์รายเดียวในประเทศไทย ที่มีอุปกรณ์ให้ได้ทดลองใช้อย่างครบครัน เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ หรือลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมเทคโนโลยี และทดลองใช้อุปกรณ์ โดยการให้บริการของเราจะให้ความสำคัญในการให้บริการ 4 กระบวนการดังต่อไปนี้

1) กระบวนการตรวจวัด ประเมินความพร้อมร่างกาย เพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาใช้บริการมีความพร้อม มีปัญหา มีความเสี่ยงในด้านใด หรือมีความต้องการหรือเป้าหมายอย่างไร
2) กระบวนการออกแบบหรือแนะนำการฝึกออกกำลังกาย เพื่อให้คำแนะนำ หรือออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับแต่ละบุคคล
3) กระบวนการฝึกหรือการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ฝึกออกกำลังกายหรือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการฝึกออกกำลังกาย
4) กระบวนการตรวจ ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกออกกำลังกาย เพื่อจะได้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความก้าวหน้าอย่างไร หรือต้องแนะนำหรือปรับเปลี่ยนการฝึกอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นไปตามเป้าหมายของผู้ฝึก และเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

            ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน พร้อมทั้งสามารถติดตามผลการออกกำลังกาย โซลูชั่นการออกกำลังกายของเราจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน เสริมสร้าง ฟื้นฟูและบำบัดรักษาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง ชะลอความเสื่อม หรือฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บหรือปัญหาให้อาการดีขึ้นโดยเร็ว และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ หรือกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

error: Content is protected !!