google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิดผู้บริหาร

แนวคิดผู้บริหาร

            ในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี 2564 ด้วยทุกครอบครัวมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเรามีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุในสังคมไทย สิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุจะต้องมีคือความแข็งแรง และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้ การออกกำลังกายจะช่วยรักษาคุณภาพชีวิต และชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะต้องส่งเสริมแนวคิดเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในศูนย์ออกกำลังกายหรือที่บ้านในปัจจุบันนั้น ยังไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และยังเป็นข้อจำกัดของการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและต้องการการฟื้นฟู ด้วยแนวคิดทางการแพทย์การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็น แต่การเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ASG Wellness เรามุ่งมั่นที่จะคัดสรรอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้งานง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี

            ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรเทคโนโลยี และออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัย ด้วยการผสมผสานแนวคิดทางการแพทย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในประเทศไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราเปิดตัวด้วยเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ HUR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการออกกำลังกายระดับโลกจากประเทศฟินแลนด์ ใช้เทคโนโลยีแรงต้านลม ระบบดิจิตอลพร้อมด้วยโปรแกรมการติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพการฝึกออกกำลังกาย หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการให้บริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้การออกแบบโซลูชั่น และคัดสรรเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย และฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าความรู้ที่เราสร้างขึ้นช่วยส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันที่มีคุณค่า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทย            

                                                                                                                                นายสุนทร ทองมี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

error: Content is protected !!