google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่ ASG Wellness & Innovation เรารู้ว่าการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ จะทำให้แบรนด์ของเรามีคุณค่า น่าเชื่อถือ เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทีมงานของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้ทีมงานได้ศึกษา และเรียนรู้ผสมผสานระหว่างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การให้บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เราภูมิใจในบุคลากรของเราที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนแนวคิดการออกกำลังกาย และส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย

error: Content is protected !!