google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

หลัก 5อ. ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาว

หลัก 5อ. ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาว

1. อ.อาหาร ควรให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ เน้นความสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2. อ.ออกกำลังกาย ผู้สูงอายุควรได้ออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนของร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ปอด หลอดเลือด ชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก ผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยกับสมรรถภาพร่างกายของตัวเอง

3. อ.อารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่บวก ไม่เครียด คอยสั่งสอนลูกหลาน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตที่ดี

4. อ.อดิเรก ควรหากิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบทำให้ได้ทำกิจกรรมในทุก ๆ วัน สร้างความเพลิดเพลิน ฝึกสมอง ฝึกจิต ฟังเทศน์ฟังธรรม พบปะสังสรรค์ ปลูกต้นไม้

5. อ.อนามัย สร้างเสริมอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุ หมั่นตรวจเช็คร่างกาย สังเกตุอาการของตัวเองและรักษาสุขภาพ ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ร่างกายให้แข็งแรง

ASG Wellness ขอขอบคุณ ดร.บุษรินทร์ ทองมี ผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม จ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์ดี ๆ พร้อมหลักการในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!