google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย (HUR Balance and Testing)


เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


HUR Balance and Testing
อุปกรณ์ตรวจวัด ประเมินความพร้องของร่างกาย


HUR SmartBalance 2031
อุปกรณ์ทดสอบ และฝึกการทรงตัว

Balance Trainer BT4 2202
อุปกรณ์ทดสอบ และฝึกการทรงตัว

Balance Trainer BTG4 2204
อุปกรณ์ทดสอบ และฝึกการทรงตัว

Force Platform FP8 2003
อุปกรณ์ทดสอบแรงกระโดด

Performance Recorder 9200
อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Balance options
อุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ทดสอบ และฝึกการทรงตัว

HUR Sensor for motor-cognitive training
อุปกรณ์ฝึกความสมดุล และระบบประสาทสัมผัส


HUR SmartTouch
โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายอัจฉริยะ


HUR Pulley
เครื่องบริหารร่างกายฝึกได้หลายท่าในเครื่องเดียว


HUR Medical Concepts
แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย


HUR Free Trainer
โปรแกรมฝึกออกกำลังกายพร้อมรูปแบบจำลอง


Smart Zone
ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย


HUR Compatible Cardio Solutions
เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอบริหารหัวใจและปอด


Services
การให้บริการ


เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย (HUR Balance and Testing)

            เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย HUR Balance and Testing การตรวจวัด ทดสอบประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการฝึกออกกำลังกาย ก่อนเริ่มฝึกออกกำลังกาย หรือออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรได้รับการทดสอบความแข็งแรง และความสมดุลของผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายเพื่อช่วยพัฒนา เสริมสร้าง ฟื้นฟูสมรรถภาพ

            HUR มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพสำหรับการวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี มีการนำผลวิจัยมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ และอุปกรณ์มีความหมาะสมกับผู้ใช้งานได้หลากหลายกลุ่ม

>> นักวิจัย
>> นักกายภาพบำบัด
>> ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
>> ศูนย์ออกกำลังกาย


เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย


วีดิโอการใช้งาน


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!