เกี่ยวกับเรา

        

ASG Wellness&Innovation บริษัทผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงและมีคุณภาพดี
เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญด้วยการแสวงหาสินค้าที่เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิตชั้นนำหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ชุดอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ภายใต้ตราสินค้ายี่ห้อ “HUR” จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และผ่านงานวิจัยในระดับสากลมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก
ให้มีการยืดหรือหดตัวของกล้ามเนื้อ เป็นไปอย่างธรรมชาติมากที่สุดซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกและการบาดเจ็บหรือฉีกขาดและอักเสบของกล้ามเนื้อ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นแรงต้านที่เกิดจากลม(Pneumatic Resistance) และสามารถจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลเป็นระบบ Digital เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ(เฉพาะส่วน) ในรูปแบบใหม่ ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับผู้สูงวัย และทุกเพศ ทุกวัย

               จากข้อมูลของ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” ที่ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2570 ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่มีผู้สูงอายุเพียง 5% เท่านั้นที่จะมีสุขภาพแข็งแรง และยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

             “ASG Wellness” ในฐานะผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการมีสุภาพที่ดีของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัด ฟื้นฟู เราจึงได้สรรหานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เหมาะสม และปลอดภัย จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อช่วยเสริมสร้าง บำบัด และฟื้นฟูความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดในการดูแลสุขภาพบนทุกมิติที่สำคัญทางร่างกายทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านร่างกาย ด้านความจำ ด้านอารมณ์ หรือ ด้านสังคม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาว

             “ASG Wellness” เรายึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขายเป็นสำคัญ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำมากมาย และเรามีความมุ่งมั่นในการแสวงหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่หลากหลาย และครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมสนับสนุน พร้อมพัฒนาความรู้ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบ และติดตั้ง เพื่อให้มีความชำนาญ สามารถออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว