google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

asgwellness team

กันยายน 26, 2023

asgwellness team

กันยายน 26, 2023

asgwellness team

กันยายน 11, 2023

asgwellness team

กันยายน 2, 2023

asgwellness team

สิงหาคม 18, 2023

asgwellness team

สิงหาคม 16, 2023

asgwellness team

สิงหาคม 11, 2023

asgwellness team

สิงหาคม 10, 2023

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ออกบูธคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ/คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยมีกิจกรรมคัดกรองสมองเสื่อม (Mini-cog), เข่าเสื่อม/กระดูกพรุน (OSTA), ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “BMA EXPO 2023” นิทรรศการงานเมืองครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-20.00 น. บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพดี ให้แก่บุคลากรหน่วยงานและประชาชนที่มาร่วมงาน

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออก […]

asgwellness team

กรกฎาคม 18, 2023
1 2 3 5
error: Content is protected !!