google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0
บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ออกบูธคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ/คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยมีกิจกรรมคัดกรองสมองเสื่อม (Mini-cog), เข่าเสื่อม/กระดูกพรุน (OSTA), ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “BMA EXPO 2023” นิทรรศการงานเมืองครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-20.00 น. บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพดี ให้แก่บุคลากรหน่วยงานและประชาชนที่มาร่วมงาน

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ออกบูธคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ/คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยมีกิจกรรมคัดกรองสมองเสื่อม (Mini-cog), เข่าเสื่อม/กระดูกพรุน (OSTA), ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “BMA EXPO 2023” นิทรรศการงานเมืองครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-20.00 น. บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพดี ให้แก่บุคลากรหน่วยงานและประชาชนที่มาร่วมงาน

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ออกบูธคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ/คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยมีกิจกรรมคัดกรองสมองเสื่อม (Mini-cog), เข่าเสื่อม/กระดูกพรุน (OSTA), ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน BMA Expo 2023 นิทรรศการงานเมืองครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-20.00 น. บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพดี ให้แก่บุคลากรหน่วยงานและประชาชนที่มาร่วมงาน
โดยภายในบูธของ ASG Wellness & Innovation ได้มีการให้บริการการตรวจวัดวิเคราะห์ ฝึกสมรรถการทรงตัวด้วย HUR Smart Balance เพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ และแนะนำการฝึกการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายแรงต้านจากลม ช่วยลดแรงกระแทกจากน้ำหนัก ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ โดยมีเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง (HUR Abdomen / Back) และเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน และสะโพก (Adduction / Abduction) จากประเทศฟินแลนด์

โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการบูรณาการการทำงานของกทม. โดยจะมีการจัดแสดงความคืบหน้าผลดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ที่จัดกลุ่มประเด็นพัฒนาออกเป็น 28 กลุ่ม ภายใต้นโยบาย 226 ข้อ

ภายในงาน จะแบ่งออกเป็น 9 โซน โดยแบ่งพื้นที่ตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี คือ

1. ปลอดภัยดี : มี Workshop สาธิตการดับเพลิง ผ่านสถานการณ์จำลองภายในรถห้องฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเคลื่อนที่ (SIMULATOR TRUCK)  โมเดลเสาไฟฟ้าส่องสว่างประเภท หลอด LED หรือ smart lighting, การจัดระเบียบ สายไฟและสายสื่อสาร และนำลงใต้ดิน, แนะนำวิธีขอภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม 

2. โปร่งใสดี : กิจกรรมชวนฝากข้อความถึง ผู้ว่าฯ กทม. ผ่านกล่อง ‘เรื่องที่อยากบอก.. เรา’ โดยเน้นการแสดงความคืบหน้าในการดำเนินงานนโยบาย ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลผ่าน OPEN DATA และ OPEN POLICY เว็บไซต์ที่จะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนติดตาม และให้ข้อเสนอการพัฒนานโยบายของกรุงเทพมหานคร

3. เศรษฐกิจดี : ในโซนนี้มีของดีจาก 50 เขต และสินค้าจาก Bangkok Brand ให้ได้ชอปปิ้ง และภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจดี กทม. ยังมีแนวคิดในการเพิ่มโอกาสการตลาดแรงงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ เพิ่มทักษะอาชีพใหม่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.

4. เดินทางดี : จะมีการยกทางข้ามและการกวดขันวินัยจราจรมาให้ทดสอบ, การทำงานของกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI, Showcase ของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเป็นพื้นที่ Area Traffic Control (ATC) แบบจำลองทางข้ามและการกวดขันวินัยจราจรบริเวณทางแยก, ผังแสดงเชื่อมต่อระบบการทำงานของ BMA Network โดยรายงานจากระบบส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืน, โมเดลศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ และการแสดงข้อมูลการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งสาธารณะใน กทม. เป็นต้น

5. สิ่งแวดล้อมดี : จากนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ล้านต้นไม้ ตลอดจนการเพิ่มสวน 15 นาทีทั่วกรุง รวมไปถึงการจัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย โดยที่บูธจะมีการแจกต้นกล้าและแจกปุ๋ย เพื่อเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ให้ถึงล้านต้น

6. สุขภาพดี : นำเสนอ One Stop Service บริการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเป็นการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข โดยภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนแบบ One-Stop-Service ผ่านรถบริการ Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนมาจัดแสดงและให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน

7. สังคมดี : พบกับ PWD Live chat และ Job Coaching แนะแนวอาชีพคนพิการ นายจ้างและเพื่อนร่วมงาน พร้อมชวนฟังดนตรีในสวน โดย Live Chat Agent สามารถสนับสนุนให้คนพิการได้แสดงศักยภาพในการทำงาน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มีอุปสรรคในการเดินทาง นำร่อง 2 สำนักงานเขต พร้อมกับมี Job Coach มาให้ความรู้และทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของคนทั่วไปและคนพิการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคม

8. เรียนดี : เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาสัมผัสห้องเรียนดิจิทัลจำลอง พร้อมแนวทางการ Transform หลักสูตรการศึกษาให้รับกับยุคสมัย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงหุ่นยนต์จากโรงเรียนสังกัด กทม. มีกิจกรรมจากศูนย์ข่าวนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมด้วยโครงการ BMA School Expo “ZERO WAST” ตลอดจนสาธิตแปลงเพาะปลูกการเกษตร การแสดงความสามารถทางดนตรี การขายสินค้าผลงานของนักเรียน และการแจกผ้าอนามัยฟรี ฯลฯ

9. บริหารจัดการดี : มี Showcase แนวทางการพัฒนาเมืองโดยมีคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านไอเดียที่ได้มีการระดมแนวความคิดจากสมาชิกสภาเมืองคนรุ่นใหม่ระดับกลุ่มโซน ตลอดจนการขยายนโยบายที่ได้รับสนับสนุนและต่อยอดโดยหน่วยงาน กทม. จากการประชุมสภาเมืองที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ กลุ่มเขตทั้ง 50 เขต จะยกบริการของสำนักงานเขต (Bma express) มาบริการกับประชาชนในงาน โดยประชาชนสามารถเข้ามารับบริการด้านต่างๆ ที่งานได้ เช่น ทำบัตรประจำตัวประชาชน, บริการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล, บริการเปลี่ยนที่อยู่, คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนราษฎร์, บริการ Pre-service เตรียมข้อมูลเอกสารก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานเขตฯ และบริการด้านข้อมูลท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆอีกจำนวนมาก

#Smart wellness gym #Smartwellnessgym #wellness #gym #HUR #ASG Wellness #ASGWellness #ASD #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องอ ลังกาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม โดยแรงต้านเริ่มต้นจาก 0 และค่อยๆปรับเพิ่มลดได้ทีละ 100 กรัม เพื่อช่วยลดแรงกระแทกลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูกได้เป็นอย่างดี อกกำลังกายASD #แรงต้านลม #ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ #smartbalance #ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #เครื่องทดสอบการทรงตัว #วิเคราะห์การทรงตัว #ศูนย์สุขภาพ #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา #wellnesscenter #ลู่วิ่งไฟฟ้า #ลู่วิ่งเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ #ลู่วิ่งออกกำลังกาย #จักรยานเอนปั่น #ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย #เครื่องทดสอบสมรรถนะการทรงตัว #ป้องกันล้ม #เครื่งออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #วีลแชร์ #senso #เครื่องฝึกระบบสมอง #huroffload #เครื่องช่วยพยุง #เครื่องช่วยฝึกเดิน #เครื่องพยุงเดิน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!