home

ASG Wellness & Innovation
ASG Wellness & Innovation ให้บริการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อสุขภาพดีสำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
ให้ยังคงแข็งแรงอย่างมีคุณภาพก่อนก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัย
ASG Wellness & Innovation ได้คัดสรรผู้ผลิตชั้นนำด้านนวัตกรรม
เครื่องออกกำลังกายระดับโลก ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี
เพื่อช่วยให้สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหนือกว่า
และเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ
Slider
ชุดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงวัย
ASG Wellness ให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายนวัตกรรมใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยและ
ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงอย่างมีคุณภาพก่อนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
Slider
ออกแบบเทคโนโลยี/โซลูชั่นการออกกำลังกายให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน องค์กร และผู้ใช้
ASG Wellness มีทีมงานที่ชำนาญด้านการออกแบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่น
เพื่อเลือกหาอุปกรณ์การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับหน่วยงาน องค์กร และความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะ
Slider
ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี

"ASG Wellness" ในฐานะผู้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสุขภาพ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ร่วมสนับสนุน
แนวคิดการออกแบบ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นศูนย์ต้นแบบที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร อุปกรณ์มีความทันสมัย
มีระบบความปลอดภัยสูง ใช้งานง่าย และสะดวก

Slider
ข้อมูลและข่าวสาร ด้านสุขภาพที่คัดสรร มาโดย
ASG Wellness
Slider