google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย HUR Abdomen Back

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อส่วนแกนกลาง

วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย HUR (Addomen-Back)
เป็นเครื่องออกกำลังกายเพิื่อบริหารกล้ามเนื้อส่วนแกนกลาง ในส่วนกล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลัง
1. การปรับเบาะนั่ง และคาน ปรัยตำแหน่งเบาะนั่ง และคานให้ได้ระดับตามที่ต้องการด้วยปุ่มลูกศร ระดับเบาะนั่ง คาน และแรงต้านจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ เมื่อได้เริ่มทำการสแกนด้วยการใช้ ID ส่วนบุคคล
2. การปรับค่าความต้านทานของน้ำหนัก
3. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเน้น กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abdomen)

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!