เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ABDOMEN / BACK

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง
ABDOMEN / BACK

 

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อทั้งหน้าท้อง และหลัง ได้รับการทดสอบเครื่องออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวและการทำงานของกล้ามเนื้อแบบหดเกร็ง และปรับคานได้


หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

วิธีการใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง Abdomen Back

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ABDOMEN / BACK

คุณสมบัติ

หน้าจอแบบสัมผัส รุ่น HI5
ขนาดหน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว

มีเซนเซอร์ทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อ
เมื่อทำการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายจะมีตัวเซนเซอร์วัดเพื่อทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อหาความแข็งแรงสูงสุดและการทรงตัว  ให้สามารถเก็บข้อมูลการออกกำลังของผู้ใช้ไว้ภายในเครื่องออกกำลังกาย

ฟังก์ชั่นคู่
เครื่องออกกำลังกายแบบฟังก์ชันคู่ที่ให้ผู้ใช้สามารถออกกำลังกายได้ทั้งกลุ่มกล้ามเนื้อหลักกับกล้ามเนื้อตรงข้าม โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งสามารถเลือกออกกำลังกายได้ (เครื่องอนาล็อกและดิจิตอล)

สามารถล็อคแนวการเคลื่อนไหวของเครื่อง
ล็อคแนวการเคลื่อนไหวของเครื่องออกกำลังกาย เพื่อให้แนวทางการเคลื่อนไหวร่างกายถูกจำกัด โดยกรณีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือลดอาการบาดเจ็บ

ปรับระดับของเบาะนั่งได้
การปรับความสูงของเบาะนั่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้หาตำแหน่งที่ถูกต้อง ปลอดภัย และ ทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ

เบาะนั่งปรับเลื่อนได้
เบาะนั่งสามารถปรับเลื่อนได้ ทำให้ง่ายต่อการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการออกกำลังกายของผู้ใช้งานที่มีรูปร่างที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมและช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ

ปรับคานของเครื่องออกกำลังกาย
ซึ่งคานของเครื่องออกกำลังกายสามารถปรับให้เหมาะสมตามรูปร่างของผู้ใช้งานที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมและช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ


อุปกรณ์เสริม

ปรับระดับของเบาะนั่งด้วยระบบไฟฟ้า
เครื่องออกกำลังกายนี้สามารถทำการปรับระดับของเบาะนั่งได้จากคำสั่งที่หน้าจอด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง ปลอดภัย และทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะเครื่อง HUR SmartTouch Hi5 เพื่อลดการใช้แรงในการปรับเบาะนั่ง

ปรับเบาะนั่งปรับเลื่อนได้ด้วยระบบไฟฟ้า
เบาะนั่งสามารถปรับเลื่อนได้ด้วยระบบไฟฟ้า จะปรับเมื่อการรับคำสังทางหน้าจอ ทำให้ง่ายต่อการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในต่อการออกกำลังกาย ของผู้ใช้งานที่มีรูปร่างที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมและช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะเครื่อง HUR SmartTouch Hi5

ปรับคานด้วยระบบไฟฟ้า
ซึ่งการปรับคานด้วยระบบไฟฟ้าจะปรับเมื่อการรับคำสังทางหน้าจอ ให้เหมาะสมตามรูปร่างของผู้ใช้งานที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมและช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะเครื่อง HUR SmartTouch Hi5

ตัวกลิ้งแบบสามารถคืนกลับได้
ตัวกลิ้งแบบสามารถคืนกลับได้ เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้ที่จะใช้ในการใช้ลูกลื่น ลื่นเข้า-ออกของเครื่องออกกำลังกาย

ขายึดพื้น
อุปกรณ์ยึดเครื่องออกกำลังกายไว้กับพื้น

เบาะรองนั่ง
เบาะรองนั่งทำให้ผู้ใช้งานที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันสามารถปรับตำแหน่งเพื่อให้การออกกำลังกายได้เหมาะสมและช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ


ผลของการใช้

ใช้สำหรับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อหลัง


ประโยชน์

  1. เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มีความแข็งแรง และกระชับ
  2. เสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังให้มีความแข็งแรง และกระชับ ช่วยลดอาการปวดหลัง

วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย

นั่งหลังชิดเบาะ ยืดหลังตรง คอตรงกับแนวกระดูกสันหลัง ขาทั้งสองข้างวางบนแท่นลักษณะตั้งฉาก ลักษณะการใช้เครื่องออกกำลังกายทำได้ 4 ท่า ดังนี้

  1. โน้มตัวไปข้างหน้า
  2. โน้มตัวไปข้างขวา
  3. โน้มตัวไปข้างซ้าย
  4. โน้มตัวไปด้านหลัง

ขนาด

ความกว้าง 85 เซนติเมตร
ความยาว  95 เซนติเมตร
ความสูง 125 เซนติเมตร
น้ำหนักเครื่อง 68 กิโลกรัม


เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ABDOMEN

อุปกรณ์ออกกำลังกาย พนักพิงได้ 180 องศา
อุปกรณ์ออกกำลังกาย พนักพิงหมุนได้ 180 องศา

 

ฟังก์ชั่นเครื่องออกกำลังกาย ขนาดของเครื่องไม่ใหญ่ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
ฟังก์ชั่นเครื่องออกกำลังกาย ขนาดของเครื่องไม่ใหญ่ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน

 

เครื่องเงียบ ขณะออกกำลังกาย จะไม่มีแม้แต่เสียงรบกวน
เครื่องเงียบ ไร้เสียงขณะออกกำลังกาย จะไม่มีแม้แต่เสียงรบกวน

 

สร้างหุ่นสวย กระชับ ด้วยการออกกำลังกาย
สร้างหุ่นสวย กระชับ ด้วยการออกกำลังกาย

Abdomen / Back unit is for exercising both abdominal and back muscles. This unit is equipped with range limiters, isometric strength testing possibility and adjustable lever arm.

FEATURES

Touchscreen Hi5
10″ Hi5 touchscreen.

Isometric testing sensor attachment
Isometric measurements like maximum strength and muscular balance can be measured using a separate Performance Recorder -device, if the machine is equipped with a sensor attachment.

Dual function
Dual function equipment allows users to work opposing muscle groups, without changing machines. Exercise is selected with a switch (analogue and digital machines) or by touch screen (SmartTouch and SmartCard machines).

Range limiters – start position
Range limiters can be used to limit the range of motion. This feature is particularly relevant in rehabilitation applications or if user has a long-term impairment.

Adjustable seat
Adjustable seat height. Steplessly adjustable seats help the user find a correct, safe and effective training position.

Adjustable seat position
Adjusting seat position makes it easy to find the optimal training position for different size of users, and vary the emphasis on the muscle group that is used.

Adjustable lever arm
With adjustable lever arm the machine can be adjusted to suit for different size of users.


OPTIONS

Electrically adjustable seat height
Seat height is adjusted electrically by touch screen. Electrically adjustable seat helps finding a correct, safe and effective training position.

Only available for HUR SmartTouch Hi5 machines.

Electrically adjustable seat position
Seat position, distance, is adjusted electrically by touch screen. Electrically adjustable seat position makes it easy to find the optimal training position for different size of users, and vary the emphasis on the muscle group that is used.

Only available for HUR SmartTouch Hi5 machines.

Electrically adjustable lever arm
Lever arm is adjusted electrically with touch screen. With electrically adjustable lever arm the machine can easily be adjusted to suit for different size of users.

Only available for HUR SmartTouch Hi5 machines.

Foot rest for upper body machine
Foot rest assists in stabilization during the exercise, especially for short users.

Reversible roller
Reversible roller makes it easy to get into and out of the machine.

Floor mount bracket
Equipment can be fixed to the floor.

Seat cushion
Seat cushion helps adjusting training position for different size of users.


เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง ABDOMEN