google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

สถาบันการศึกษาวิจัยของ HUR

สถาบันการศึกษาวิจัยของ HUR

            สถาบันการศึกษาวิจัยของ HUR ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าการทำวิจัย และการพัฒนาแนวทางสากลที่แสดงคุณค่าของการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว ได้รับการศึกษาและนำไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัว HUR รวมถึงถูกถ่ายทอดส่งไปยังลูกค้าของเราต่อได้

            HUR มีความตั้งใจที่จะปลูกฝัง และสร้างเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ในการฟื้นฟู ปรับปรุงและรักษาการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัย พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว

            สถาบันการศึกษาวิจัยของ HUR มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ พร้อมยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ โดยงานวิจัยสำคัญหนึ่งงานได้เสร็จลงเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2017 ซึ่งได้เปิดตัว HUR Medical Concepts การออกกำลังกายเชิงการแพทย์ สำหรับลูกค้าและสมาชิกในครอบครัว

            ด้านการออกกำลังกายเชิงป้องกัน จัดการโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เราสามารถนำเสนอแพ็คเกจโซลูชั่นเต็มรูปแบบพร้อมขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยละเอียดในโปรแกรมซอฟต์แวร์ HUR SmartTouch สำหรับการป้องกันการล้ม โรคหัวใจ/หลอดเลือด และการฟื้นฟูสะโพกและข้อเข่า          

            เรามีโปรแกรมสำหรับการฝึกออกกำลังกายระดับสูงใน HUR Medical Concepts เป็นโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นยาตามแนวทางการรักษาระดับสากล และประสบการณ์ของเราจากการได้ศึกษา วิจัยและพัฒนามากว่า 30 ปี

             เราไม่หยุดที่จะพัฒนาและศึกษาวิจัย เก็บความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมติดตามความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ เน้นความร่วมมือระดับองค์กรกับ The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) ในเดือนพฤษภาคม 2560 และกับศูนย์กายภาพบำบัดระดับโลก


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!