google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

HUR MEDICAL CONCEPTS draft

HUR MEDICAL CONCEPTS

แนวคิดทางการแพทย์ของ HUR

แนวคิดทางการแพทย์ของ HUR สำหรับการออกกำลังกายเชิงป้องกัน การจัดการโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นยาตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุด ด้วยโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ของ HUR

ASG SOLUTIONS

การออกกำลังกายเชิงป้องกัน, การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

            แนวคิดทางการแพทย์ HUR Medical Concepts สำหรับการออกกำลังกายเชิงป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเพื่อเป็นยาตามแนวทางการรักษาระดับสากล ด้วยการช่วยเหลือจากโซลูชั่น และอุปกรณ์ของ HUR

            โดยแนวคิดนี้มีต้นกำเนิดจากผลการศึกษาวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก และรวบรวมการเรียนรู้จากผลตอบรับมากว่า 30 ปี และผลการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ค้นพบในการทำงานกับสถาบันวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts ทำงานอย่างไร

            แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกายพร้อมใช้งานในรูปแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ SmartTouch ช่วยประหยัดเวลา ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ลดงานด้านเอกสาร หลังจากการทดสอบประเมินความพร้อมของร่างกายผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะออกแบบโปรแกรมที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละบุคคลตามแนวคิดทางการแพทย์ที่เลือก โซลูชั่นการออกกำลังกายนี้ช่วยให้สามารถสอนได้เป็นกลุ่ม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด

แนวคิดทางการแพทย์ของ HUR 


30% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เกิดอุบัติเหตุหกล้ม และเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตในผู้สูงอายุ อุบัติเหตุจากการหกล้มยังก่อให้เกิดภาระทางสังคม และเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามมาสำหรับผู้ป่วยเอง ครอบครัว และสังคมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ

แนวคิดการป้องกันการหกล้มของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเปรียบเสมือนยาตามแนวทางการป้องกันและรักษาระดับสากลล่าสุด สำหรับกิจกรรมการฝึกออกกำลังกายอย่างเป็นประจำทุกสัปดาห์ และโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยกับแต่ละบุคคล

ข้อมูลด้านการวิจัยมากมายมีข้อสรุปว่าการฝึกการทรงตัว ฝึกความแข็งแรง ฝึกการเดิน และระบบประสาทสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดการหกล้มได้ ดังนั้นจึงควรรวมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายร่วมกันเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้

ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการออกกำลังกายจะใช้เวลาในการฝึกออกกำลังกายนานกว่า 12 สัปดาห์ (1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์) โดยมีโปรแกรมที่สามารถปรับเพิ่มระดับแรงต้านได้อย่างต่อเนื่อง

DOWNLOAD HUR FALLS PREVENTION CONCEPT

แนวคิดการรักษาโรคความดันโลหิตสูง HUR ได้รับการออกแบบเพื่อใช้การฝึกความแข็งแรงเป็นวิธีการรักษาในการรักษาความดันโลหิตสูง (BP) โดยใช้วิธีการฝึกออกกำลังกายด้วยแรงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีแรงต้านจากลมของ HUR

โดยใช้เทคโนโลยีนิวเมติกส์ (แรงต้านจากลม) ให้การปรับน้ำหนักแรงต้านโดยไม่คำนึงถึงความเร็วของการเคลื่อนที่ ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการรายงานผลโดยอัตโนมัติ น้ำหนักโหลดเริ่มต้นเป็นศูนย์ และความต้านทานเพิ่มขึ้นทีละ 100 ก./1 กก. มีตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหว และการวัดผลลัพธ์ที่เชื่อมต่อเพื่อบันทึกประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถเริ่มการฝึกความแข็งแรงได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการรักษาในแต่ละบุคคล

แนวคิดเรื่องความดันโลหิตสูงของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นยาตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุด เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์และปฏิบัติตามระบบการฝึกออกกำลังกาย
 

DOWNLOAD HUR HYPERTENSION CONCEPT

แนวทางการรักษาสากลมุ่งเป้าไปที่การรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ไขมัน และความดันโลหิตให้เหมาะสม เพื่อป้องกัน หรือชะลอการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน นอกจากการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และครบ 5 หมู่ การเลิกสูบบุหรี่ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแล้ว การฝึกออกกำลังกาย หรือการออกกำลังกายได้แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 ได้

แนวคิดของโรคเบาหวานประเภท 2 ของ HUR ได้รับการออกแบบเพื่อใช้การฝึกความแข็งแรงเป็นรูปแบบการรักษาในการรักษา โรคเบาหวานประเภท 2 โดยใช้เทคโนโลยีนิวเมติกส์ (แรงต้านจากลม) ให้การปรับน้ำหนักแรงต้านโดยไม่คำนึงถึงความเร็วของการเคลื่อนที่ ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการรายงานผลโดยอัตโนมัติ น้ำหนักโหลดเริ่มต้นเป็นศูนย์ และความต้านทานเพิ่มขึ้นทีละ 100 ก./1 กก. มีตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหว และการวัดผลลัพธ์ที่เชื่อมต่อเพื่อบันทึกประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถเริ่มการฝึกความแข็งแรงได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการรักษาในแต่ละบุคคล


 

DOWNLOAD HUR T2D CONCEPT

โรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่เกิดจากคราบพลัคที่สร้างขึ้นตามผนังด้านในของหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงจะแคบลง และทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจลดลงทำให้เกิดภาวะขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด CAD มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การไม่ออกกำลังกาย และความเครียด แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสำหรับการฝึกออกกำลังกายและการออกกำลังกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ แสดงให้เห็นว่าการฝึกออกกำลังกายในผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือด CAD อยู่ในระดับสูงที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นเสมือนยาตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด CAD ได้ทำกิจกรรมการฝึกออกกำลงักายเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามโปรแกรมที่ได้กำหนด


 

DOWNLOAD HUR CARDIAC REHABILITATION CONCEPT

โรคข้อเข่าเสื่อม (OA) เป็นภาวะเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดของข้อต่อ และมักเกิดขึ้นที่สะโพกและหัวเข่า โรคข้อเสื่อมของข้อต่อได้กลายเป็นสาเหตุหลักของอาการปวด และทำให้คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลดลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

 

อาการบาดเจ็บที่เข่าอาจเกิดจาก การบิดหรืองอเข่าผิดปกติหรือล้ม อย่างเช่น ในระหว่างการเล่นกีฬา ของนักกีฬามืออาชีพที่ได้รับบาดเจ็บที่เข่าระหว่างการเล่นกีฬา มักต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงของเข่า

ประสิทธิภาพของการออกกำลังกายสะโพกและหัวเข่า (OA ) ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและฟื้นฟูสมรรถภาพของสะโพกและหัวเข่า

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการฝึกความแข็งแรงของสะโพกและหัวเข่านั้นช่วยชะลอการเสื่อมของสะโพกและหัวเข่าได้

DOWNLOAD HUR HIP AND KNEE CONCEPT


ASG มีความเชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์ด้านการคัดสรรอุปกรณ์ออกกำลังกาย การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!