google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Solution Design Mobile

ASG Wellness & Innovation ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้านการออกแบบ ศูนย์ฝึกและออกกำลังกายรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (Active Ageing Center)

  • เน้นการออกแบบพื้นที่ให้ปลอดภัย สะดวก และเหมาะกับผู้สูงอายุ
  • เลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย
  • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย เน้นการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกายและป้องกันการบาดเจ็บ

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย (Rehabilitation Center)

  • ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการฟื้นฟูร่างกายจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือ โรคต่างๆ
  • เลือกใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย
  • ออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล ภายใต้การดูแลของ ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์สุขภาพ (Wellness Center)

  • ออกแบบพื้นที่ให้ทันสมัย สะดวกสบาย และครบครันด้วยอุปกรณ์ ออกกำลังกายหลากหลายประเภท
  • เลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีคุณภาพสูง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่หลากหลาย ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
error: Content is protected !!