google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

testing & assessment Mobile

ทำไมการตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายจึงมีความสำคัญ?

การตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เปรียบเสมือนเข็มทิศบอกข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับร่างกายของคุณ ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของสุขภาพ ประเมิน ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ซึ่งไปขั้นตอนแรกที่เพื่อออกแบบโปรแกรมการฝึก ของแต่ละบุคคลไปจนถึงการติดตามเพื่อประเมินผลความก้าวหน้า

ASG Wellness & Innovation มีบริการตรวจวัด และวิเคราะห์องค์ประกอบ ร่างกายอย่างละเอียดด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ : วิเคราะห์ปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกาย ช่วยให้คุณเข้าใจ สัดส่วนขององค์ประกอบร่างกาย

ตรวจวัดสมรรถนะการทรงตัว : ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม ช่วยให้คุณ ออกแบบโปรแกรมฝึกการทรงตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์องค์ประกอบรวมของร่างกาย : ตรวจวัดไขมัน อวัยวะภายใน กระดูก และน้ำในร่างกาย ช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของสุขภาพ

error: Content is protected !!