google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

โซลูชั่น Smart Gym

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

“ASG Wellness” ผู้นำในการออกแบบโซลูชั่นด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาว

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

“ASG Wellness” ผู้นำในการออกแบบโซลูชั่นด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาว

previous arrow
next arrow

Smart Gym Solution (ศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)

การออกแบบระบบและเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือผู้ใช้ เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังคมไทยได้มีสุขภาพดีร่างกายเเข็งเเรง
ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายและพร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ชุดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย เพื่อบริหาร และฟื้นฟู กล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก หัวใจ ปอด และหลอดเลือด

ชุดเครื่องบริหาร และฟื้นฟู กล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ในแต่ละส่วนของร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ หรือต้องการเพิ่มความแข็งแรง ทั้งส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่างครอบคลุมครบทุกส่วนของร่างกาย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดอภัย ทำให้ผู้เล่นใช้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ช่วยลดการกระแทก การบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ และกระดูกจึงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและโดยเฉพาะผู้สูงวัย
หรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ต้องการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายให้อาการหายเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องออกกำลังกายแบบ Cardio เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

เป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ และปอดให้สามารถนำออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น หัวใจมีการสูบฉีดเลือด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
เพื่อช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ และช่วยในการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วย

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบร่างกาย

เครื่องตรวจสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้คุณตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินสุขภาพ หรือความพร้อมของร่างกาย ก่อนการออกกำลังกายหรือการเลือกใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้เหมาะสม และปลอดภัยกับแต่ละบุคคล หรือเน้นเฉพาะในส่วนของร่างกายที่มีปัญหาได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรายขณะออกกำลังกาย รวมถึงการประเมินผลของสุขภาพหลังการออกกำลังกายเพื่อติดตามผลสุขภาพ
และสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกาย

ตัวอย่างศูนย์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับผู้สูงวัย
และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการออกแบบโซลูชั่นด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
และฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย ที่ได้รับการยอมรับ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ฟินแลนด์, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, จีน เป็นต้น

“ASG Wellness & Innovation” เราพร้อมออกแบบโซลูชั่นด้านสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยการคัดสรรเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาว สำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย

error: Content is protected !!