โซลูชั่น Smart Gym

"ASG Wellness" ผู้นำในการออกแบบโซลูชั่นด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาว

Slider

Smart Gym

ศูนย์บริการออกแบบ ฟิตเนส ยิม สำหรับออกกำลังกายแบบครบวงจร เพื่อการมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย
ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย และปลอดภัย

ชุดเครื่องบริหารร่างกาย สำหรับการฟื้นฟู เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

เครื่องบริหารร่างกาย เพื่อการฟื้นฟู เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ในแต่ละส่วนของร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ หรือต้องการเพิ่มความแข็งแรง ทั้งส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ครอบคลุมครบทุกส่วนของร่างกาย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดอภัย ทำให้ผู้เล่นใช้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
ขณะออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดการกระแทก การบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ และกระดูกจึงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
และโดยเฉพาะผู้สูงวัย หรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ต้องการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายให้อาการหายเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องออกกำลังกายแบบ Cardio เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

เป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ และปอดให้สามารถนำออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น หัวใจมีการสูบฉีดเลือด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
เพื่อช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ และช่วยในการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วย

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบร่างกาย

เครื่องตรวจสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้คุณตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินสุขภาพ หรือความพร้อมของร่างกาย
ก่อนการออกกำลังกายหรือการเลือกใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้เหมาะสม และปลอดภัยกับแต่ละบุคคล หรือเน้นเฉพาะในส่วนของร่างกาย
ที่มีปัญหาได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายขณะออกกำลังกาย รวมถึงการประเมินผลของสุขภาพหลังการออกกำลังกาย
เพื่อติดตามผลสุขภาพ และสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกาย

ตัวอย่างการดีไซน์ห้องฟิตเนส ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
Smart Gym สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย