google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

โซลูชั่น Smart Home Gym

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

“ASG Wellness” เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ สำหรับบ้านของคุณ
โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

“ASG Wellness” เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ สำหรับบ้านของคุณ
โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด

previous arrow
next arrow

Smart Home Gym

เปลี่ยนบ้านเป็นยิม เทรนด์ใหม่! ของการออกกำลังกายสำหรับคนยุคใหม่
ออกกำลังกายได้ทั้งครอบครัวในทุกๆ วัน และทุกๆ เวลา ทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาว

ชุดเครื่องบริหาร และฟื้นฟู กล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก

ชุดเครื่องบริหาร และฟื้นฟู กล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ในแต่ละส่วนของร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ หรือต้องการเพิ่มความแข็งแรง ทั้งส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ครอบคลุมครบทุกส่วนของร่างกาย โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้แรงต้านที่เกิดจากลม ทำให้ผู้เล่นใช้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดการกระแทก การบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ และกระดูกได้ จึงเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกวัย และโดยเฉพาะผู้สูงวัย หรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ต้องการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายให้อาการหายเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องออกกำลังกายแบบ Cardio เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

เป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ และปอดให้สามารถนำออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น หัวใจมีการสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
เพื่อช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ และช่วยในการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วย

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบร่างกาย

เครื่องตรวจสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้คุณตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินสุขภาพ หรือความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกาย หรือการเลือกใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้เหมาะสม และปลอดภัยกับแต่ละบุคคล หรือเน้นเฉพาะในส่วนของร่างกายที่มีปัญหาได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายขณะออกกำลังกาย รวมถึงการประเมินผลของสุขภาพหลังการออกกำลังกาย
เพื่อติดตามผลสุขภาพ และสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกาย

ตัวอย่างการดีไซน์ห้อง Home Gym สำหรับคนรักการออกกำลังกาย

error: Content is protected !!