google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) MC-980MA draft

MC-980MA เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer)

เทคโนโลยี BIA (Bioelectrical Impedance Analyzer) โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) ความถี่ (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz และ 1,000kHz) และ 8 ประจุไฟฟ้า (Electrode) ที่บริเวณส้นเท้า 2 จุด ปลายเท้า 2 จุด และมือ 4 จุด ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ที่มีความละเอียดและทันสมัยล่าสุด สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างแม่นยำ สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ ใช้เวลาในการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งร่างกายจะดำเนินการในเวลาน้อยกว่า 30 วินาที โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล

คุณสมบัติ

 • น้ำหนักตัวรวม (กิโลกรัม)
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
 • วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
 • มวลไขมันในร่างกาย (Fat Mass)
 • มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass )
 • โปรตีน (กิโลกรัม)
 • วัดเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
 • ปริมาณน้ำรวมในร่างกาย (กิโลกรัม)
 • ปริมาณน้ำนอกเซลล์ (Extra – Cellular Water)
 • ปริมาณน้ำในเซลล์(Intra – Cellular Water)
 • สัดส่วนของปริมาณน้ำนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำรวมในร่างกาย
 • วัดระดับไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง (Visceral Fat)
 • วัดมวลกระดูก (Bone Mass)
 • วัดมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
 • บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)
 • บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR & Metabolic Age)
 • แถบชี้วัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
 • การประเมินผลของเครื่อง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกวัด ได้แก่ อายุ เพศ และส่วนสูง และมีโหมดประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา(Athletes)
 • สามารถวัดและประเมินผลสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี
 • แยกส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
 • แยกส่วนมวลไขมันในร่างกาย (กิโลกรัม)
 • กราฟแสดงการวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน
 • การวิเคราะห์แยกส่วนระดับไขมัน
 • แยกส่วนมวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)
 • การวิเคราะห์แยกส่วนระดับมวลกล้ามเนื้อ
 • แยกส่วนความสมดุลของกล้ามเนื้อ
 • ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
 • แยกส่วนความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน


น้ำหนัก

ขนาด

อุปกรณ์ให้พลังงาน

การเชื่อมต่อ

รองรับน้ำหนัก

การเชื่อมต่อ

มาตรฐาน

33 กิโลกรัม

450 x 490 x 1240 มิลลิเมตร

230V

3 x USB

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 300 กิโลกรัม ความละเอียด 100 กรัม (Weight Capacity)

สามารถเชื่อมต่อกับGMON Software

ได้รับการรรับรองจาก MDD, NAWI และClass III
ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองมาตรฐานISO 9001


MC-980MA Multi Frequency Segmental Body Composition Analyser เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงการให้บริการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และฟิตเนส ใช้เครื่องในการวิเคราะห์ให้ข้อมูลได้ในทันทีซึ่งจะช่วยเพิ่มให้การให้คำปรึกษาส่วนบุคคลมีความน่าเชื่อถือ และแม่นยำสูง เพื่อสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย หรือข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์มีสีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสถานที่ของธุรกิจคุณ ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลอย่างแท้จริง Tanita ได้รวมเอาเทคโนโลยี BIA แบบหลายความถี่ล่าสุดเข้ากับการแสดงข้อมูลและการดูข้อมูลที่เพิ่มขึ้นผ่านซอฟต์แวร์ Microsoft® Windows® ในตัว การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งร่างกายจะดำเนินการในเวลาน้อยกว่า 30 วินาที จากนั้นข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และแสดงผลบนหน้าจอ และบันทึก พร้อมคำแนะนำ สามารถสั่งพิมพ์เป็น A4 เพื่อให้สามารถอ่านค่า หรืออธิบายให้ผู้ทดสอบต่อไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป้าหมายสำหรับน้ำหนัก และไขมันในร่างกายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า พัฒนาการของโปรแกรมการลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกาย ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดสามารถจัดเก็บ และใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มโดยละเอียดโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล

ตัวเครื่อง MC-980MA สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล

 • พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง
 • ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen)
 • พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง
 • ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen)
 • เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode)
 • แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย
 • แสดงผลการวัดครั้งปัจจุบันเทียบกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา
 • รองรับการแสดงผล 14 ภาษา
 • โอนย้ายข้อมูลสะดวกผ่านทาง USB

Functions/Features คุณสมบัติเฉพาะการวัดผล (ใส่สัญลักษณ์)

 • น้ำหนักตัวรวม (กิโลกรัม)
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
 • วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
 • มวลไขมันในร่างกาย (Fat Mass)
 • มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass )
 • โปรตีน (กิโลกรัม)
 • วัดเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
 • ปริมาณน้ำรวมในร่างกาย (กิโลกรัม)
 • ปริมาณน้ำนอกเซลล์ (Extra – Cellular Water)
 • ปริมาณน้ำในเซลล์(Intra – Cellular Water)
 • สัดส่วนของปริมาณน้ำนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำรวมในร่างกาย
 • วัดระดับไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง (Visceral Fat)
 • วัดมวลกระดูก (Bone Mass)
 • วัดมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
 • บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)
 • บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR & Metabolic Age)
 • แถบชี้วัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
 • การประเมินผลของเครื่อง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกวัด ได้แก่ อายุ เพศ และส่วนสูง และมีโหมดประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา(Athletes)
 • สามารถวัดและประเมินผลสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี

คุณสมบัติเฉพาะการวัดผลแบบแยกส่วน (Segment Measurement)

 • แยกส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
 • แยกส่วนมวลไขมันในร่างกาย (กิโลกรัม)
 • กราฟแสดงการวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน
 • การวิเคราะห์แยกส่วนระดับไขมัน
 • แยกส่วนมวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)
 • การวิเคราะห์แยกส่วนระดับมวลกล้ามเนื้อ
 • แยกส่วนความสมดุลของกล้ามเนื้อ
 • ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
 • แยกส่วนความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

การรายงานผล

อุปกรณ์ติดตั้งง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก
โครงสร้าง MC-980Uplus เป็นแบบแยกส่วน ทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวกและง่าย ด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาด สามารถติดตั้งได้ภายใน 5 นาทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษใด ๆ อุปกรณ์มีล้อในตัวช่วยให้เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่าย

ใช้ระบบ Windows® ในตัวเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
เป็นครั้งแรกที่ระบบปฏิบัติการใช้ระบบ Windows® ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนได้รับการรวมเข้าด้วยกัน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการดาวน์โหลดข้อมูล การอัปโหลดการอัปเดต และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับการส่งออกข้อมูล

ซอฟต์แวร์รองรับภาษาไทย
ซอฟต์แวร์ในตัวทั้งหมดจะแสดงได้หลายภาษา เช่น ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน ฯลฯ ทำให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าและใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว พร้อมอ่านค่าได้อย่างชัดเจน

การทำงานของหน้าจอระบบสัมผัส
หน้าจอระบบสัมผัสอัจฉริยะขนาดใหญ่พิเศษสามารถแนะนำลูกค้าผ่านกระบวนการวัดได้อย่างง่ายดาย ผ่านหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนข้อมูล เพื่อใช้ในอนาคตหรือเพียงแค่ทำการวัดเพียงครั้งเดียวได้

ข้อมูลการวิเคราะห์พร้อมคำแนะนำ
Tanita ได้รวมเอาเทคโนโลยี Advanced BIA ล่าสุดที่ใช้ความถี่วิกฤต 6 ตัว (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz และ 1,000kHz) เพื่อวัดองค์ประกอบของร่างกายในเวลาน้อยกว่า 30 วินาที ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ที่พิเศษและความจุน้ำหนักสูงถึง 660 ปอนด์ / 300 กก. MC980Uplus เมื่อทำการวัดแล้ว ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเชิงลึก บนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย การแสดงผลการวัดมีข้อมูลคำแนะนำเพื่อช่วยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเห็นผลการวัดครั้งก่อนหน้าได้
หากผู้ใช้ได้ลงทะเบียนโปรไฟล์แล้ว การวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ สามารถแสดงประวัติโดยสมบูรณ์ของการวัดแต่ละครั้งเพื่อติดตามผลความคืบหน้า ช่วยสร้างแรงจูงใจ และให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเวลาผ่านไป

แสดงผลการวัดโดยละเอียด
แสดงผลการวัดโดยละเอียดพร้อมสามารถพิมพ์ลงบนเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Microsoft® Windows® เพื่อการอธิบายที่ง่าย หรือการอ้างอิงเปรียบเทียบผลในอนาคต เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ MC980Uplus เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูลช่วยให้สามารถวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสำหรับโครงการวิจัย การจัดการข้อมูลลูกค้า หรือประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่อ USB

คู่มือการใช้งานเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ทำไมต้องเป็น ASG?

 • คุณภาพสินค้าใช้นวัตกรรมเทคโนยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์
 • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!