google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ระบบ HUR SmartTouch สำหรับผู้ฝึกสอน


เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือ
ความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย
(HUR Balance and Testing)


HUR SmartTouch
โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายอัจฉริยะ


สำหรับผู้ฝึกออกกำลังกาย

สำหรับผู้ดูแล/ ผู้ฝึกสอน

สำหรับผู้ดูแลศูนย์

สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา

HUR SmartTouch ทำงานอย่างไร


HUR Pulley
เครื่องบริหารร่างกายฝึกได้หลายท่าในเครื่องเดียว


HUR Medical Concepts
แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย


HUR Free Trainer
โปรแกรมฝึกออกกำลังกายพร้อมรูปแบบจำลองจริง


Smart Zone
ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย


HUR Compatible Cardio Solutions
เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอบริหารหัวใจและปอด


Services
การให้บริการ


ระบบ HUR SmartTouch สำหรับผู้ดูแลศูนย์

การรายงานผลการพัฒนาของลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการให้กับคลินิก/ศูนย์ของคุณ

สำหรับผู้ดูแล / ผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละสถานที่ ระบบจะจัดเตรียมตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถติดตามประสิทธิภาพของการออกกำลังกายและจัดทำเอกสารการรายงานผลของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ

  • ซอฟต์แวร์บนเว็บที่ทันสมัยสำหรับการดูแล และปฏิบัติงานภายในคลินิกและศูนย์ – ให้สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • มีตัวชี้วัดและข้อมูลเพื่อติดตามประสิทธิภาพของคลินิกหรือศูนย์
  • ประหยัดทรัพยากรพนักงานด้วยการฝึกออกกำลังกายที่เป็นอิสระ
  • การเปลี่ยนเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งจะถูกกำหนดตามลำดับที่แม่นยำ โดยไม่ต้องเข้าคิวที่เครื่อง
  • ติดตั้งบนคลาวด์หรือในพื้นที่
  • รองรับองค์กรที่มีหลายคลินิก และหลายศูนย์
  • รายงานความคืบหน้าและพัฒนาของลูกค้า สถานะ สิ่งอำนวยความสะดวก การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!