google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ระบบ HUR SmartTouch สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา


เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือ
ความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย
(HUR Balance and Testing)


HUR SmartTouch
โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายอัจฉริยะ


สำหรับผู้ฝึกออกกำลังกาย

สำหรับผู้ดูแล/ ผู้ฝึกสอน

สำหรับผู้ดูแลศูนย์

สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา

HUR SmartTouch ทำงานอย่างไร


HUR Pulley
เครื่องบริหารร่างกายฝึกได้หลายท่าในเครื่องเดียว


HUR Medical Concepts
แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย


HUR Free Trainer
โปรแกรมฝึกออกกำลังกายพร้อมรูปแบบจำลองจริง


Smart Zone
ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย


HUR Compatible Cardio Solutions
เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอบริหารหัวใจและปอด


Services
การให้บริการ


ระบบ HUR SmartTouch สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา

1. จัดทำโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายสำหรับลูกค้าของคุณ และสามารถทำการทดสอบความสมดุลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อประเมินระดับสมรรถภาพร่างกายเริ่มต้นของผู้ใช้ โดยอุปกรณ์ทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของระบบ HUR SmartTouch

2. ลูกค้าเริ่มฝึกออกกำลังกายโดยลงชื่อเข้าใช้ที่ Kiosk หรือไปที่อุปกรณ์ออกกำลังกาย HUR SmartTouch เครื่องแรกโดยตรง ในระบบ HUR การหมุนเปลี่ยนเครื่องจะดำเนินการตามลำดับอย่างแม่นยำ ซึ่งส่งผลให้การรอคิวของอุปกรณ์น้อยลง

3. เมื่อลูกค้าแสดง USER ID ของตนกับเครื่องฝึกความแข็งแรงของ HUR แขนคันโยก ที่นั่ง และการทำซ้ำจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

4. ระบบ HUR SmartTouch ยังรวมถึงการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วย

5. ด้วย HUR FreeTrainer สามารถเพิ่มการฝึกออกกำลังกายแบบไม่ใช้อุปกรณ์ลงในโปรแกรมการฝึกได้

6. ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านทางออนไลน์ได้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ปลายทาง HUR SmartTouch

7. HUR SmartTouch มีตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการออกกำลังกายของลูกค้า ความคืบหน้า และพัฒนาของการใช้อุปกรณ์ และสถานะของคุณ (สิ่งอำนวยความสะดวก)

8. การติดตั้ง HUR SmartTouch เป็นระบบคลาวด์หรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

9. HUR SmartTouch สามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชั่น / โปรแกรมอื่น ๆ โดยใช้ Web Services หรือโดยใช้การเชื่อมต่อรวมสำหรับ HL7


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!