google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

สินค้าทั้งหมด

The 5th generation of HUR intelligent equipment – copy – copy – copy
The 5th generation of HUR intelligent equipment – copy – copy – copy
HUR SmartBalance Technology for Stronger Fall Prevention Programs – copy – copy – copy
HUR SmartBalance Technology for Stronger Fall Prevention Programs – copy – copy
HUR MEDICAL CONCEPTS FOR PREVENTIVE EXERCISE, DISEASE MANAGEMENT AND REHABILITATION
HUR SmartBalance Technology for Stronger Fall Prevention Programs
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่สามารถรองรับผู้เล่นได้หลากหลายกลุ่มทั้งผู้สูงวัย ผู้ที่ต้องการฟื้นฟู ผู้ที่มีสุขภาพดี หรือรวมถึงนักกีฬา

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริการมีความสะดวก ง่าย และปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มากขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

โดยเรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ หรือออกแบบระบบสำหรับศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ASG ผลิตภัณฑ์

เครื่องออกกำลังกาย
เพื่อการมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

ASG โซลูชั่น

ออกแบบนวัตกรรม
เพื่อสุขภาพสำหรับ

ผู้สูงวัย – ผู้ที่ต้องการฟื้นฟู – ผู้ที่มีสุขภาพดี

อุปกรณ์ออกกำลังกายคาร์ดิโอ

เพื่อบริหารหัวใจ และหลอดเลือด

(ร่วมกับระบบ HUR SmartTouch)

ผลวิจัย

HUR แนวคิดทางการแพทย์

สำหรับการออกกำลังกาย

ป้องกันการล้ม

ASD Wellness

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อระบบไฮดรอลิก

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

เรื่องราวความสำเร็จของเราโดยอ้างอิงจากประสบการณ์จริงของลูกค้า

ด้วยโซลูชั่น และผลลัพธ์ของโปรแกรมการฟื้นฟู และการฝึกออกกำลังกาย

พันธมิตรของเรา

ผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ASG Wellness & Innovation
Slide 1 – copy – copy
บริการหลักของ ASG Wellness&Innovation
ผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ASG Wellness ให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายนวัตกรรมใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยและ
ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงอย่างมีคุณภาพก่อนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
ด้วยการแสวงหาสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิตชั้นนำหลายประเทศทั่วโลก
Technology&Solution Design การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital
Technology&Solution Design การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital
Technology&Solution Design
การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital
บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ การตรวจวัดและบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่
ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ
ชุดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย เพื่อบริหาร และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก หัวใจ ปอด และหลอดเลือด
ชุดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
เพื่อบริหาร และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก หัวใจ ปอด และหลอดเลือด
ASG Wellness & Innovation ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชุดอุปกรณ์การฝึกออกกำลังกาย
เพื่อบริหาร และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก หัวใจ ปอดและหลอดเลือด สำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการ
เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงก่อนก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
Slide 1 – copy – copy
ชุดอุปกรณ์ ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล
เพื่อติดตามและประเมิน ความพร้อมหรือความเสี่ยงในด้านต่างๆ ก่อน-หลัง การออกกำลังกาย
เพื่อตรวจวัด ประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกาย
พร้อมสามารถติดตาม และประเมินผล การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ หรือสุขภาพของเเต่ละบุคคล หลังผ่านการฝึกออกกำลังกายไปแล้วระยะหนึ่ง
Customer Reference ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
Customer Reference
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (Innovation Center for Active Aging) กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์ต้นแบบ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความทันสมัยและหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกาย เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ จากประเทศฟินแลนด์ โดยนำแนวคิดการออกแบบการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ (Medical Concepts) ที่ผสมผสานกับการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ โดยใช้แรงต้านที่เกิดจากลม ด้วยระบบ Digital ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญ

Wellness Center

           เครื่องออกกําลังกายสำหรับผู้สูงอายุ HUR, เครื่องออกกำลังแรงต้านลม, เครื่องออกกำลังกายเฉพาะทางเหมาะกับผู้สูงอายุ, ศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายครบวงจร, ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนชรา, ศูนย์ผู้สูงอายุเครื่องออกกำลังกายหน้าท้อง จักรยาน ลู่วิ่งไฟฟ้า กล้ามเนื้อขา แขน หลังหน้าอก ไหล่, ขายส่งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายในร่ม, จักรยานออกกำลังกายผู้สูงอายุ, การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ, บริการเครื่องออกกำลังกายสำหรับคนข้อเข่าเสื่อม ไหล่ติด เดินย่อง หลังค่อม ปัสสาวะเล็ด, เทรนเนอร์ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ, เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, คอร์สออกกำลังของผู้สูงอายุ, เทคนิคการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ, สินค้าสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ, เครื่องออกกำลังกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อ, เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยวีลแชร์, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายดูแลผู้สูงวัย, ศูนย์ออกกำลังกาย ,เครื่องออกกำลังกายกระชับสัดส่วน ,โปรแกรมออกกำลังกายฟรีสไตล์ , เครื่องชั่งอเนกประสงค์ , เครื่องชั่งดิจิตอลแบบพกพา, เครื่องชั่งน้ำหนัก Tanita, วัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน,เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย,เครื่องเดินอากาศ,ลู่วิ่งวงรี,เครื่องเดินวงรี,จักรยานเดินอากาศ ,นวัตกรรมการพลัดตกหกล้ม, เครื่องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ, จักรยานออกกำลังกาย จักรยานฟิตเนส แม่เหล็ก , อุปกรณ์กีฬา สำหรับผู้สูงอายุ , ซิตี้เวลเนส เครื่องบริหารแขนขาแบบแอคทีฟและพาสซีฟ ระดับ เครื่องออกกำลังกายคนชรา เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ เครื่องบริหารนี้สามารถช่วยเสริมสร้างช่วงขาท่อนล่างให้มีกำลัง Rehabilitation & Homecare ตัวแทนจำหน่าย เครื่องออกกําลังกายผู้สูงอายุ , เครื่องออกกำลังแรงต้านลม นำเข้าจากต่างประเทศฟินแลนด์, เครื่องออกกำลังกายคนแก่, เครื่องบริหารขา แขน หลัง กระดูก คนแก่, เครื่องกายภาพ, การออกกำลังกายเพื่อบำบัด, เครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ, คาร์ดิโอเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

            HUR Wellness and Care, Active Aging, Medical Wellness, Older fitness, Wellness Lifestyle, Wellness Clinic, Central Wellness, Wellness & Fitness Center, Medical Wellness Center, Community Health System, Leaders Wellness & Fitness & Care, healthy aging, Active Aging, REHABILITATION AND INCLUSIVE WELLNESS, HUR – FOR LIFELONG STRENGTH, exercise solutions, wellness markets, Innovation Wellness, air resistance exercise, the best solutions, rehabilitative and maintaining training, Best Care The Best Fitness Program for Older Adults, Senior Fitness, Best Exercises for Older Adults, Nursing Home, emotion cycle ,TANITA ,cycle with VR, exercise courses for older adults  ,cycle with VR, free training programs, body composition scale ,body composition analysis , Wellness Center

            เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากประเทศฟินแลนด์, ซื้อเครื่องออกกำลังกายแรงต้านอากาศ, ผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย, คอร์สการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ, ระบบการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง, เครื่องออกกำลังกายผู้พิการนั่งรถเข็น, ท่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, หลักมาตรฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย, อุปกรณ์หรือเครื่องออกกำลังกายทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ, เครื่องออกกำลังกายช่วยรักษาอาการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง, เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแบรนด์ชั้นนำระดับโลก, อุปกรณ์ทดสอบการทรงตัว มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน ความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ, อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย, ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในโรงพยาบาล โรงแรม คอนโด รีสอร์ท โครงการหมู่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักอาศัย ฟิตเนส, ขายระบบเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุอัจฉริยะ, เครื่องออกกำลังกายใช้แรงลม, เครื่องวัดการทรงตัว, ระบบเก็บข้อมูลผู้ออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายเฉพาะทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องออกกำลังกายที่เสียงไม่ดัง, เทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกายรูปแบบใหม่ช่วยรักษาโรค, เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย, สถานที่บริการผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์กายภาพบำบัดบริการผู้สูงอายุ, เคล็ดลับการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม, วิธีการเพิ่มสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุ, เครื่องออกกำลังกายรูปแบบใหม่, อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายผู้สูงอายุ, ปั่นจักรยานรักษาข้อเข่าเสื่อม, ท่าออกกําลังกายผู้สูงอายุ, การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ, ออกกำลังกายง่ายๆ ดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรง, เครื่องออกกําลังกายเฉพาะส่วน ส่วนบน ส่วนแกนกลางลำตัว ส่วนล่าง , เครื่องออกกำลังกายเพิ่มความฟิต, เครื่องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ, เครื่องออกกำลังกาย เครื่องฟิตเนส, เครื่องบริหารร่างกาย, เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย, อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ, เครื่องออกกำลังกายสำหรับคนรักสุขภาพ, สังคมผู้สูงอายุ, วิธีการออกกำลังกาย, เคล็ดลับอายุยืนยาว, โปรแกรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ, อุปกรณ์ฟิตเนสพร้อมส่ง พร้อมประกอบ, ลู่วิ่งสายพาน, ชุดยิม, อุปกรณ์โยคะ, อิลิปติคอลเครื่องเดินวงรี, เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ, ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย, ผู้ป่วยติดเตียง, จักรยานเอนปั่น, แนะนำเทคนิคการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ, ชุดออกกำลังกายสำหรับคนแก่, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ท่ากายภาพผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง, รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ไฟฟ้า, ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์, เวลเนสซิตี้, ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ,อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ,ออกกำลังกายลดไขมัน , การป้องกันการพลัดตกหกล้ม  เครื่องออกกําลังกายลดต้นแขน , เครื่องออกกําลังกายกระชับต้นขา , เครื่องออกกําลังกายกระชับหน้าท้อง, เครื่องออกกําลังกายลดหน้าท้อง ต้นขา สะโพก  , เครื่องออกกําลังกายขาเรียว ,ออกกําลังกายลดต้นแขน  ออกกําลังกายแก้ปวดหลัง , ออกกําลังกายแก้หลังค่อม , ท่าออกกําลังกายแก้ออฟฟิศซินโดรม,ท่า บริหาร ป้องกัน โรค ฮิต office syndrome ,   ท่า ยืด เหยียด กล้าม เนื้อ ออฟฟิศ ซิ น โดร ม ,ท่าออกกําลังกายกระชับช่องคลอด , ท่าออกกําลังกายกระชับกล้ามเนื้อ ,ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ,สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์,แนวทางการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี,การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม,การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเองวิ,ธีการดูแลผู้สูงอายุ ,ปวดเข่า แก้ยังไง,วิธี แก้ หลัง ค่อม ไหล่ ห่อ,ท่าบริหารแก้หลังค่อม,ท่าบริหารแก้ปวดหลัง ผู้สูงอายุ,ท่าบริหารหลังส่วนล่าง ,แก้อาการปวดหลังล่าง ,เครื่องวัดมวลกาย,เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ ,เครื่องวัดมวลไขมัน,วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์,เครื่องมือทางการแพทย์       

      Pneumatic resistance product, hur smart balance, balance tests for elder advance solution services Co.,Ltd., Home Fitness Equipment, Slim Up Plus, Wellness Program, Spa, Wellness center Bangkok, Thailand, bdms wellness clinic career, Student Health and Counseling Services, Health Care, Wellness Laboratory, Your Spiritual Health, Physical Health, Mental Health, Wellness Lifestyle Real Estate, Spin Bike, Wellness Industry, Wellness city, healthy adult,  Healthy city ,Nursing care,Health care

ASG Wellness ศูนย์ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ, จำหน่ายเครื่องออกกกำลังกายกระบอกสูบไฮดรอลิคคุณภาพดี ไม่ใช้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้แรงกระแทก, ชุดเครื่องออกกำลังกายใช้เทคโนโลยีแรงต้านลม HUR, ขายชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดทางการแพทย์ เครื่องบำบัดสมรรถภาพร่างกาย, ศูนย์รวมอุปกรณ์ออกกำลังกายผู้สูงอายุครบวงจร เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แขน หลัง หน้าอก หน้าท้อง ไหล่ เข่า สะโพก, อุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องเดินวงรี จักรยานไฟฟ้านั่งเอนปั่น, ซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสออกกำลังแบบคาร์ดิโอ, ผู้นำเข้าเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลากหลายยี่ห้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม หลังค่อม ผ่าตัดเข่า ติดเตียง ลดหน้าท้อง ไหล่ติด เดินย่อง ปัสสาวะเล็ด ออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง แขน ขา เข่า มือ สะโพก เอว, ให้เช่าเครื่องบริหารฝึกออกกำลังกายฟิตเนสราคาถูก, ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา, สินค้าเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีชุดอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง ฟื้นฟู กล้ามเนื้อ หัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิต, อุปกรณ์ตรวจ วัด วิเคราะห์ ประเมิน องค์ประกอบร่างกาย, อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายทางการแพทย์, อุปกรณ์เครื่องมือการฟื้นฟู บำบัดรักษาอัมพาต, เครื่องออกกำลังกายใช้แรงต้าน ไม่ใช้แรงโน้มถ่วง ด้วยกระบอกโช๊คปรับแรงต้าน 12 ระดับ

สินค้าเพื่อสุขภาพ เทรนเนอร์ฟิตเนส โปรแกรมคอร์สออกกำลังกาย, อุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้าน ในร่ม กลางแจ้ง, ออกแบบยิม ห้องออกกำลังกายสำหรับบ้าน คอนโด หน่วยงาน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท โครงการหมู่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักอาศัย ฟิตเนส, เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพ เทคนิคการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายดูแลผู้สูงวัย, เครื่องออกกำลังกายกระชับสัดส่วน, เครื่องชั่งน้ำหนักอเนกประสงค์, เครื่องชั่งดิจิตอลแบบพกพา, เครื่องเดินอากาศ จักรยานเดินอากาศ, อุปกรณ์วัดค่าความโค้งกระดูกสันหลัง สันหลังคด มวลกล้ามเนื้อ เปอร์เซ็นต์ไขมัน น้ำในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน ความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพหัวใจ เดิน วิ่งสายพาน เครื่องวัดสันหลังคด, จักรยานออกกําลังกายพับได้ สือหมอบ เสือภูเขา เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากประเทศฟินแลนด์, ผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย, การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ท่ามาตรฐานการออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายผู้ป่วย ผู้พิการ นั่งรถเข็น, อุปกรณ์ฝึก ทดสอบ วัดการทรงตัว อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย, ขายระบบเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุอัจฉริยะ, เครื่องออกกำลังกายใช้แรงลม, ระบบเก็บข้อมูลผู้ออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายเฉพาะทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องออกกำลังกายที่เสียงไม่ดัง, เทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกายรูปแบบใหม่ช่วยรักษาโรค, เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการผู้สูงอายุ โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ คลินิคกายภาพบำบัด จักรยานกายภาพมือปั่น เท้าแกว่ง เครื่องกายภาพค้ำพยุง ไม้เท้า วอลค์เกอร์ เครื่องชักรอก กายภาพบำบัดแขน ขา เข่า สะโพก มือ, อุปกรณ์เพื่อสุขภาพเข็มขัดพยุงหลัง บล็อคหลัง เอว เก้าอี้รถเข็นผู้ป่วย วีลแชร์ไฟฟ้าพับได้ ปรับนอนได้ เครื่องค้ำพยุง ช่วยเดิ, อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ เก้าอี้นั่งอาบน้ำ ราวจับ บันไดฝึกเดิน เตียงนอนผู้ป่วยติดเตียงอัจฉริยะ อเนกประสงค์ จักรยานกายภาพบำบัด, วิธีการเพิ่มสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุ, เครื่องออกกำลังกายรูปแบบใหม่ อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายผู้สูงอายุ, การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ออกกำลังกายง่ายๆ ดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรง, เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ส่วนบน ส่วนแกนกลางลำตัว ส่วนล่าง, เครื่องออกกำลังกายเพิ่มความฟิต เพื่อสุขภาพ เครื่องบริหารร่างกาย, อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ, วิธีการออกกำลังกาย เคล็ดลับอายุยืนยาว โปรแกรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ, อุปกรณ์ฟิตเนสพร้อมส่ง พร้อมประกอบ, ลู่วิ่งสายพาน, ชุดยิม อุปกรณ์โยคะ อิลิปติคอลเครื่องเดินวงรี, ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง, ชุดออกกำลังกายสำหรับคนแก่, ท่ากายภาพผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง, รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ไฟฟ้า, ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์, ยืดกล้ามเนื้อ ลดไขมัน ลดต้นแขน กระชับต้นขา กระชับหน้าท้อง ลดหน้าท้อง ต้นขา สะโพก ขาเรียว แก้ปวดเมื่อย ท่า บริหาร กระชับช่องคลอด, แนวทางการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี, อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ,

           ASG wellness, HUR Care, Sport, Smart gym, Smart home gym, Fitness center equipment, Active Aging, Medical Wellness, Older fitness, Wellness Lifestyle, Wellness Clinic, Hydraulic Damper Cylinder, Gas Spring Central Wellness, Community Health System, healthy aging, Active Aging, Rehabilitation and, HUR – FOR LIFELONG STRENGTH, exercise solutions, wellness markets, Innovation Wellness, air resistance exercise, the best solutions, rehabilitative and maintaining training, Best Care The Best Fitness Program for Older Adults, Senior Fitness, Best Exercises for Older Adults, Nursing Home, emotion cycle cyber, TANITA, exercise courses, free training programs, body composition scale analysis, idiag360, spinal mouse, spinal assessment equipment, Exercise Stress Test, Cardiac stress test, stress, Treadmill Exercise Stress Test, Exercise Electrocardiogram, Cardiovascular machines, upper body exercise machines, lower body exercise machines recumbent cycle, elliptical bike, bike electric exercise, exercise bike, Cardio workout machines, machines exercise, gym machines, back exercise machines, leg exercise machines, pectoral exercise machines, chest machine, Leg Workouts Recumbent Bike, Stability Ball, Elliptical Machine, Treadmills, Free Weight Equipment, Recumbent Bike,

           Pneumatic resistance product, hur smart balance, balance test for elder advance solution services Co.,Ltd., Home Fitness Equipment, Slim Up Plus, Wellness Program, Spa, Wellness center Bangkok, Thailand, bdms wellness clinic career, Student Health and Counseling Services, Health Care, Wellness Laboratory, Your Spiritual Health, Physical Health, Mental Health, Wellness Lifestyle Real Estate, Spin Bike, Wellness Industry, Wellness city, healthy adult, Healthy city ,Nursing care ,Health care Cyber cycle , body composition , TANITA , emotion cycle

error: Content is protected !!