google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts การฟื้นฟูสะโพกและข้อเข่า

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts
การฟื้นฟูสะโพกและข้อเข่า

โรคข้อเข่าเสื่อม (OA) เป็นภาวะเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดของข้อต่อ และมักเกิดขึ้นที่สะโพกและหัวเข่า โรคข้อเสื่อมของข้อต่อได้กลายเป็นสาเหตุหลักของอาการปวด และทำให้คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลดลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

อาการบาดเจ็บที่เข่าอาจเกิดจาก การบิดหรืองอเข่าผิดปกติหรือล้ม อย่างเช่น ในระหว่างการเล่นกีฬา ของนักกีฬามืออาชีพที่ได้รับบาดเจ็บที่เข่าระหว่างการเล่นกีฬา มักต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงของเข่า

การควบคุมการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน และการฝึกออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาเบื้องต้นควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูช่วงของการเคลื่อนไหวด้วยการรับน้ำหนักที่สมเหตุสมผล และอยู่ภายในระดับความทนทานต่อความเจ็บปวดที่ผู้ฝึกรับได้ ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเป็นไปอย่างช้า ๆ และโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมีความสำคัญต่อกระบวนการบำบัดรักษา

ระยะเวลาของการฝึกออกกำลังกายอาจเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 เดือน ด้วยโปรแกรมการฝึกที่ต่อเนื่อง

แนวคิดการฟื้นฟูสะโพกและข้อเข่าของ HUR ช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเปรียบเสมือนยา โดยยึดตามแนวทางการรักษาสากลล่าสุด ซึ่งช่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

โรคข้อเสื่อม / โรคข้อเข่าเสื่อม (OA) เป็นภาวะเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดของข้อต่อ และมักเกิดขึ้นที่สะโพกและหัวเข่า ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการจะอยู่ที่ประมาณ 10% ในผู้ชาย และ 13% ในผู้หญิง และมีโอกาสพบสูงในผู้สูงอายุ และโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก และผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมด

ผลของการออกกำลังกายช่วยให้ข้อสะโพก และข้อเข่า ได้มีการปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อ ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดปกติ และฟื้นฟูชีวกลศาสตร์ของสะโพกและข้อเข่าให้เป็นปกติ

แสดงให้เห็นว่าการฝึกความแข็งแรงและการลดน้ำหนักช่วยลดอาการปวดและการใช้ยาเป็นประจำ และช่วยชะลอความเสื่อมของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หรือข้อเข่าได้

อาการบาดเจ็บที่เข่า

อาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้า (ACL) เป็นอาการบาดเจ็บที่เข่าที่พบบ่อยที่สุด เป็นหนึ่งในสี่เอ็นหลักที่ให้ความมั่นคงแก่เข่าเมื่อเคลื่อนไหว และเล่นกีฬา เอ็นหลักอื่น ๆ ที่ให้ความมั่นคงแก่หัวเข่า ได้แก่ เอ็นยึดด้านหลัง (PCL) เอ็นยึดตรงกลาง (MCL) และเอ็นยึดด้านข้าง (LCL) เอ็นไขว้หน้า (ACL)  มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเข่าโดยป้องกันการเคลื่อนตัวของกระดูกหน้าแข้ง

หลังจากได้รับบาดเจ็บที่เข่า ไม่ว่าการผ่าตัดจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม การฟื้นฟูสมรรถภาพมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูช่วงของการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง การรับรู้และการทรงตัว นอกเหนือจากการลดอาการบวมและความเจ็บปวดระหว่างระยะเฉียบพลันของการบาดเจ็บ

ความแข็งแรงของแขนขา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ป่วยอย่างมากหลังการฟื้นฟูข้อเข่า การฟื้นฟูเกี่ยวข้องกับความแข็งแรง และกำลังของแขน / ขาที่ต่ำกว่าภายใน 80% – 90% เพื่อแนะนำการฝึกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้รับการเสนอให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพิจารณาว่านักกีฬาสามารถกลับไปเล่นกีฬาที่แข่งขันได้หรือไม่หลังจากการได้รับบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้า ACL

ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพของกระบวนการฟื้นฟู ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการประเมินในหลายวิธี ใช้มาตรการวัตถุประสงค์สำหรับช่วงของการเคลื่อนไหว ความแข็งแรงและความมั่นคง และแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความเจ็บปวด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแต่ละบุคคล (ตามความเหมาะสม) นอกจากนี้ยังมีการประเมินความรุนแรง และอาการบวม

อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ HUR Performance Recorder สามารถประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่า และสะโพก เพื่อประเมินความแตกต่างจากและเปรียบเทียบกล้ามเนื้อด้านซ้าย และด้านขวา เพื่อบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความแข็งแรงในการฝึกออกกำลังกายได้

อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องออกกำลังกาย HUR ทั้งหมดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ทดสอบไอโซเมตริก


อุปกรณ์ HUR ที่แนะนำสำหรับการฟื้นฟูสะโพกและข้อเข่า


วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูสะโพกและข้อเข่า

อุปกรณ์อัจฉริยะ HUR สำหรับการฟื้นฟู การออกกำลังกาย และการทดสอบ ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นการฟื้นฟูได้เร็ว และปลอดภัย ไม่ว่าจะมีปัญหา หรือความพิการที่สะโพกหรือเข่าก็ตาม ปัจจัยหลักของอุปกรณ์ HUR คือ Natural Transmission ให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ HUR ใช้เทคโนโลยีนิวเมติก แรงต้านจากลมที่ Soft & Safe และระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ HUR SmartTouch ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยพร้อมระบบแรงต้านลม
 • แรงต้านถูกปรับตามการผลิตแรง
 • โดยไม่คำนึงถึงความเร็วของการเคลื่อนไหว
 • แรงต้านโหลดเริ่มต้นเป็นศูนย์
 • ปรับน้ำหนักแรงต้านทานเพิ่มขึ้นทีละ 100 ก./1 กก.
 • ตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหว
 • อุปกรณ์เสริมสนับสนุนเพิ่มเติม
 • การวัดผลที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกประสิทธิผล
 • โปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย
 • การตั้งค่าตำแหน่งอัตโนมัติ (แขนคันโยกและเบาะที่นั่ง) น้ำหนักแรงต้าน และการทำซ้ำ
 • การรายงานผลอัตโนมัติ
 • หน้าจอระบบสัมผัส

ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!