google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts โรคความดันโลหิตสูง

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts
โรคความดันโลหิตสูง

แนวคิดโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด สำหรับทุกเพศ และทุกช่วงวัย

ความดันโลหิตสูง คือ สภาวะผิดปกติที่บุคคลมีระดับ ความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าระดับปกติของคนส่วนใหญ่  และถือว่าเป็นสภาวะที่ต้องควบคุม เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเสียหาย และการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง  นำไปสู่สภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือด  หรือหลอดเลือดแตกได้ นอกจากนี้ความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ  ตามมาได้ เช่น โรคหัวใจวาย โรคอัมพาต โรคสมองเสื่อม หรือโรคไตวายเรื้อรัง ค่าความดันโลหิตสูง คือ

  • ค่าความดันตัวบน ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว มากกว่าหรือเท่ากับ 140 (mm/Hg) ขึ้นไป
  • ค่าความดันตัวล่าง ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว มากกว่าหรือเท่ากับ 90 (mm/Hg) ขึ้นไป

จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562

จากการสำรวจการตรวจสุขภาพแห่งชาติในปี 2558 พบว่า 25% ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และนอกจากนี้เกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูง ในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.56 ล้านคน ในปีเดียวกันนั้น มีผู้เสียชีวิต 9,313 รายต่อประชากร 100,000 รายที่เกิดจากความดันโลหิตสูงในประเทศไทย ความดันโลหิตสูงเป็นฆาตกรเงียบเนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการใด ๆ

Fact & Figure Hypertension

ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ≥140/90 mmHg) เป็นเรื่องปกติในคนไทย และกำลังเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุไทย 1 ใน 4 คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า 50,000 รายต่อปี
จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 13.2 ล้านคน เกือบ 1 ใน 3 สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด (IHD) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของการเสียชีวิตทั้งหมด
อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพิ่มขึ้น 50% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
2 ใน 3 ของโรคหลอดเลือดสมอง และครึ่งหนึ่งโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากความดันโลหิตสูง
การรักษาความดันโลหิตสูงในประเทศไทย
อัตราการวินิจฉัยต่ำ
การขาดแนวทางการรักษาที่เรียบง่าย ส่งผลให้มีการควบคุมความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
การเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษามีอย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงาน
ความร่วมมืออย่างจำกัดกับภาคเอกชนในด้านสุขภาพ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา: HYPERTENSION CARE IN THAILAND- รายงานการปฏิบัติและความท้าทายประจำปี 2562

ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยกำหนดความดันโลหิตสูงที่ปรับเปลี่ยนได้ เน้นที่การประเมินวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย และการจัดการโรคอ้วนและภาวะไขมันในเลือดสูงที่เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความดันโลหิตสูง

หลักฐานการวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการฝึกออกกำลังกายทำให้ความดันโลหิตลดลงทั้งในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตปกติ และความดันโลหิตสูง ผลการลดความดันโลหิตของการฝึกออกกำลังกายจะถือว่ามีหลายปัจจัย แต่ดูเหมือนจะไม่ขึ้นกับการลดน้ำหนัก รวมถึงการปรับตัวของระบบประสาท ฮอร์โมน หลอดเลือด และโครงสร้างการลดลงของระดับแคทีโคลามีน และความไวของอินซูลินที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของการรับประทานยาลดความดันโลหิต คือคำอธิบายสำหรับผลการลดลงของค่าความดันโลหิตจากการออกกำลังกาย

แนวคิดเรื่องความดันโลหิตสูงของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเปรียบเสมือนการให้ยา โดยยึดตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุด เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงสามารถออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และปฏิบัติตามโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดการรักษาโรคความดันโลหิตสูง HUR ได้รับการออกแบบเพื่อใช้การฝึกความแข็งแรงเป็นวิธีการรักษาในการรักษาความดันโลหิตสูง (BP) โดยใช้วิธีการฝึกออกกำลังกายด้วยแรงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีแรงต้านจากลมของ HUR

โดยใช้เทคโนโลยีนิวเมติกส์ (แรงต้านจากลม) ให้การปรับน้ำหนักแรงต้านโดยไม่คำนึงถึงความเร็วของการเคลื่อนที่ ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการรายงานผลโดยอัตโนมัติ น้ำหนักโหลดเริ่มต้นเป็นศูนย์ และความต้านทานเพิ่มขึ้นทีละ 100 ก./1 กก. มีตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหว และการวัดผลลัพธ์ที่เชื่อมต่อเพื่อบันทึกประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถเริ่มการฝึกความแข็งแรงได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการรักษาในแต่ละบุคคล

แนวคิดเรื่องความดันโลหิตสูงของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นยาตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุด เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์และปฏิบัติตามระบบการฝึกออกกำลังกาย


อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย HUR ที่แนะนำสำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!