google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

โรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่เกิดจากคราบพลัคที่สร้างขึ้นตามผนังด้านในของหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงจะแคบลง และทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจลดลงทำให้เกิดภาวะขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด CAD มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การไม่ออกกำลังกาย และความเครียด แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสำหรับการฝึกออกกำลังกายและการออกกำลังกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ แสดงให้เห็นว่าการฝึกออกกำลังกายในผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือด CAD อยู่ในระดับสูงที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นเสมือนยาตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด CAD ได้ทำกิจกรรมการฝึกออกกำลงักายเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามโปรแกรมที่ได้กำหนด

องค์ประกอบของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ได้แก่ การประเมินผู้ป่วย การให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย การฝึกออกกำลังกาย การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การควบคุมน้ำหนัก การจัดการไขมัน การตรวจวัดความดันโลหิต การเลิกสูบบุหรี่ และการจัดการด้านจิตใจหรืออารมณ์

สิ่งสำคัญที่สุดคือ มีการระบุว่าการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสามารถเพิ่มในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการฝึกออกกำลังกายได้

แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของ HUR ช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นเสมือนยาในการฟื้นฟู โดยยึดตามแนวทางการรักษาระดับสากลล่าสุดที่ช่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เร็วที่สุด

การฝึกความแข็งแรงในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

กล้ามเนื้อโครงร่างเป็นเนื้อเยื่อหลักสำหรับการเผาผลาญกลูโคสและไตรกลีเซอไรด์และเป็นปัจจัยกำหนดอัตราการเผาผลาญขณะพัก

ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อจึงช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด CAD และแสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับการเกิดโรคแทรกซ้อนจากทุกสาเหตุ

นอกจากนี้ มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นสามารถปรับปรุงความสามารถของบุคคลในการมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดี เพิ่มอัตราการเผาผลาญในผู้สูงอายุ ปรับปรุงความสามารถในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ลดความเสี่ยงในการหกล้ม และเพิ่มคุณภาพชีวิต

ทั้งผลการวิจัยและประสบการณ์ทางคลินิกระบุว่าการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงนั้นปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด CAD ที่มีเสถียรภาพ สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงของการเกิดโรคหัวใจที่ไม่พึงประสงค์ การฝึกความแข็งแรงสามารถทำได้อย่างปลอดภัยด้วยการเตรียมการ คำแนะนำ และการเฝ้าระวังที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการฟื้นฟู ผู้ป่วยแต่ละรายจะต้องได้รับการประเมินเป็นรายบุคคล

อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Performance Recorder สามารถประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงสุดได้ เพื่อช่วยประเมินความแตกต่างและเปรียบเทียบกล้ามเนื้อด้านซ้าย และด้านขวา เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อติดตามผล พัฒนาการความคืบหน้าหลังการฝึก อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องออกกำลังกาย HUR ทั้งหมด ซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ทดสอบไอโซเมตริก


อุปกรณ์ HUR ที่แนะนำสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!