google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกายHUR Medical Concepts ป้องกันการล้ม

แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย HUR Medical Concepts
ป้องกันการล้ม

30% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เกิดอุบัติเหตุหกล้ม และเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตในผู้สูงอายุ อุบัติเหตุจากการหกล้มยังก่อให้เกิดภาระทางสังคม และเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามมาสำหรับผู้ป่วยเอง ครอบครัว และสังคมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ

แนวคิดการป้องกันการหกล้มของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเปรียบเสมือนยาตามแนวทางการป้องกันและรักษาระดับสากลล่าสุด สำหรับกิจกรรมการฝึกออกกำลังกายอย่างเป็นประจำทุกสัปดาห์ และโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยกับแต่ละบุคคล

ข้อมูลด้านการวิจัยมากมายมีข้อสรุปว่าการฝึกการทรงตัว ฝึกความแข็งแรง ฝึกการเดิน และระบบประสาทสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดการหกล้มได้ ดังนั้นจึงควรรวมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายร่วมกันเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้

ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการออกกำลังกายจะใช้เวลาในการฝึกออกกำลังกายนานกว่า 12 สัปดาห์ (1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์) โดยมีโปรแกรมที่สามารถปรับเพิ่มระดับแรงต้านได้อย่างต่อเนื่อง


วิดีโอสำหรับแนะนำโปรแกรมการฝึกความแข็งแรง เพื่อป้องกันการล้ม


แนวคิดการป้องกันการล้ม

แนวคิดการป้องกันการหกล้มของ HUR ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเป็นเสมือนยาตามแนวทางการป้องกัน และรักษาระดับสากลล่าสุด เพื่อดึงดูดให้ผู้คนได้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และปฏิบัติตามกิจกรรมการฝึกออกกำลังกายโดยตั้งเป้าที่จะใช้รูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการหกล้ม รวมถึงการฝึกทรงตัว การฝึกความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการฝึกความทนทาน โดยสามารถใช้เป็นโปรแกรมการฝึกแบบแยก หรือแบบรวมกันได้


การป้องกันการล้ม HUR

นอกจากการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุแล้ว การฝึกความแข็งแรงยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกมากมายเช่น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการปรับปรุงในด้านความสมดุล ความคล่องตัวในการใช้งาน ความมั่นคง คุณภาพชีวิต และการป้องกันการหกล้ม การฝึกความแข็งแรงสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อ และพัฒนาด้านการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองได้ เช่น ความอดทนในการเดิน ความเร็วในการเดิน และการขึ้นลงบันได ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปจากเดิม


โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการล้ม : แบบ Full Set

โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการล้ม : แบบ Medium Set

โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการล้ม : แบบ Basic Setข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!