google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

โซลูชั่นสำหรับยิมในบ้าน Solution for Home Gym

โซลูชั่นสำหรับยิมในบ้าน
Solution for Home Gym

เปลี่ยนบ้านเป็นยิม เทรนด์ใหม่! ของการออกกำลังกายสำหรับคนยุคใหม่


ฟิตเนสในบ้าน

            เปลี่ยนบ้านให้เป็นยิม ออกแบบห้องออกกำลังกาย หรือมุมออกกำลังกายภายในบ้านด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัย ให้คนในครอบครัวสามารถออกกำลังกายได้ง่าย สะดวก และมั่นใจได้ว่าการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนในครอบครัว ให้ทุกคนในครอบสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันและทุกเวลา ช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้คนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาว ลดและป้องกันโรคต่าง ๆ

ออกกำลังกายได้ทั้งครอบครัวในทุกวัน และทุกเวลา ทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาว

ประโยชน์ของออกกำลังกายในบ้าน

1. ให้คนในครอบครัวได้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย

2. ส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้ออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาว

3. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มีกิจกรรมประจำวันร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน มีอารมณ์ที่ดี


โซลูชั่นสำหรับยิมในบ้าน


ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่อง 1-4 ตัว)
พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. – 30 ตร.ม.

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

เครื่องออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม


ยิมในบ้านขนาดกลาง (เครื่อง 5-8 ตัว)
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. – 60 ตร.ม.

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

เครื่องออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม


ยิมในบ้านขนาดใหญ่ (เครื่อง 9-12 ตัว)
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. – 90 ตร.ม.

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

เครื่องออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม


บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การตรวจวัด และบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

error: Content is protected !!